• " En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. " Lukas 23: 34 a
  • " Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " Romeinen 8: 31

Meer over Kerkdiensten

Markus 15: 33 en 34

09:30 uur, Dienst

Ds. C. Oorschot

download 12.1MB
14 apr2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit