• " De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. " Johannes 19: 23 en 24
  • " En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg. " Matteüs 27: 32

Meer over Kerkdiensten

Matthëus 18: 21 en 22

17:00 uur, Dienst

Ds. B.D. Bouman

download 13.4MB
29 jul2018
  • © hersteld hervormde kerk 2019