• " De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. " Johannes 19: 23 en 24
  • " En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg. " Matteüs 27: 32

Meer over Kerkdiensten

Mattheüs 22: 8 t/m 10

17:00 uur, Avonddienst

Ds. K. den Boer

download 12.4MB
19 aug2018
  • © hersteld hervormde kerk 2019