• " De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. " Johannes 19: 23 en 24
  • " En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg. " MatteĆ¼s 27: 32

Meer over Kerkdiensten

Richteren 5: 2

16:00 uur, Avonddienst

Ds. J.W. van Estrik

download 14.7MB
05 aug2018
  • © hersteld hervormde kerk 2019