• " En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; " 2 Kronieken 12: 10 a
  • " En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; " Zacharia 4: 2

Meer over Kerkdiensten

Romeinen 6: 10 en 11, 2e Paasdag

09:30 uur, Dienst

Ds. A. Kos

download 10.6MB
22 apr2019

Live kijken / luisteren

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit