• " Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, " DaniĆ«l 9: 18
  • " Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb " Titus 1: 5 t/m 7a

Meer over Nieuws

29 september de opening van het winterseizoen

29 september 2018

Veel kinderen waren aanwezig om het seizoen te starten. Alle kinderen waren op tijd behalve de dominee.... de dominee was de tijd helemaal vergeten...

'Tijd' was het thema van vandaag. We denken allemaal "later als ik oud ben, dan ga ik..."

Misschien krijgen we wel niet zoveel tijd, daarom:

zoek Jezus veel zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg

 

Benieuwd naar de foto's? Klik dan hier!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: