• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Nieuws

Avond evangelisatiecommissie

15 mei 2018

Onze naaste ..."als een stuk brandhout uit het vuur ontrukt..." (Zacharia 3:2)

Op D.V. dinsdag 15 mei a.s. zal op uitnodiging van de Evangelisatiecommissie Dhr. van Dooijeweert komen spreken over: "Een leven waard!"

Dhr. van Dooijeweert is al jaren evangelist, zowel in Nederland als in buitenland, en spreekt met ruime ervaring. Voor iedereen, met een bewogen hart voor de naaste, zal deze avond zeker de moeite waard zijn. We verwachten een goede en fijne avond met elkaar.
Van harte welkom!!! Een hartelijke groet namens de EVC

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: