• " De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. " Psalm 12: 7
  • " En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus. " Handelingen 5: 5

Meer over Nieuws

Bericht van de A.C. Amedée

16 november 2019

Zoals u / jullie hebben kunnen lezen in Onder de Vijgenboom, zijn we vol enthousiasme 9 juli bij elkaar geweest. Als naam voor de Activiteiten Commissie hebben we gekozen voor Amedée , wat betekend, Gods liefde (in het Latijn). Gods liefde verbindt, vanuit deze liefde willen we verbindende activiteiten organiseren in onze gemeente. 

We hebben ideeën met elkaar gedeeld, plannen gemaakt, maar ook het eerste concrete plan is al klaar.

D.V. 16 nov. staat de eerste activiteit gepland! Het wordt een activiteit bij de kerk. Noteer deze datum alvast, we gaan u verder informeren als de planning voor deze dag helemaal rond is.

Wilt u ons helpen, graag, hebt u ideeën, graag.

Wim de Bonte is onze voorzitter en contactpersoon, Wim is te bereiken onder 06-22 19 48 76 of wdebonte@gmail.com 

Andere leden zijn, Lonneke v d Hulle, Ds Gielen, Dingena Stroober, Leen v Mourik, Jaco Melaard en Cees Blokland.

  • © hersteld hervormde kerk 2019