• " Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, " Daniël 9: 18
  • " Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb " Titus 1: 5 t/m 7a

Meer over Nieuws

Coördinatie keukendienst en agendabeheer

Na jaren trouwe dienst hebben Liza van Seters (keukendienst) en Marieke Westerbeke (agendabeheer) te kennen gegeven te willen stoppen met deze werkzaamheden. We zijn deze dames bijzonder dankbaar dat ze met liefde dit werk hebben mogen doen. 

Heel veel tijd en energie hebben ze aan de dienst van de Heere mogen besteden. We wensen hen samen met allen die hen lief en dierbaar zijn alle goeds en bovenal de Zegen van de Heere toe. We zijn bijzonder dankbaar dat Gerian Kwakernaak uit Nieuwe Tonge heeft aangegeven beide taken op te willen pakken. We wensen haar sterkte toe en bovenal de Zegen van de Heere bij het opnemen van deze taken. Ook in het kader van de overdracht is het belangrijk te melden dat alle activiteiten vooraf gemeld worden bij Gerian, alleen dan kan er een goede coördinatie van het beheer van zalen en de keukendiens plaatsvinden. Gerian is bereikbaar op telefoonnummer 0187-652098 en op 06-23345858, of via email: info@kwekerijdehalvemaan.nl. 

Als laatste roepen we u als gemeente opnieuw op om ook uw verantwoordelijkheid te nemen in het vrijwilligerswerk, we zoeken nog steeds dames die eensteentje bij willen dragen in de keukendienst. Aanmelden mag bij Gerian.
Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: