• " Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, " Numeri 14: 24
  • " Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze " 2 Korinthe 1: 8 t/m 10

Meer over Nieuws

Data mannenvereniging

In het seizoen 2018-2019 behandelt de mannenvereniging "Daniël" enkele 'kleine' profeten: Nahum, Habakuk en Zefanja. Op de openingsavond (1 okt.) hoopt ds. Kos een inleiding te houden op de profeten.

Door leden wordt een inleiding gemaakt. Deze wordt voor de pauze gelezen, daarna houden we pauze met koffie of thee, waarna de discussie over de gehouden inleiding in behandeling komt. Het maken van een inleiding is geen verplichting, hoewel het als zeer leerzaam wordt ervaren als er een inleiding gemaakt word. Ook behoeft de inleider niet op alle vragen een antwoord te weten. Een ieder heeft hierin zijn inbreng. (Jonge) mannen vanaf ongeveer 20 jaar tot mannen van in de 90 jaren worden uitgenodigd de avonden te bezoeken. Deze avonden worden als zeer leerzaam en nuttig ervaren.

De avonden beginnen om 19:45 uur.

Hieronder de data en het te behandelen bijbelgedeelte en de inleider, voor zover bekend. Actuele informatie vind u op de pagina van de mannenvereniging.

vergaderavonden:

te behandelen bijbelgedeelte:

inleider:

1 okt. 2018 Algemeen profeten ds. A. Kos
15 okt. 2018 Nahum 1 P. Looij
29 okt. 2018 Nahum 2 K. Nelis
12 nov. 2018 Nahum 3 W. Donkersloot
26 nov. 2018 Habakuk 1: 1-5 F. van Seters
10 dec. 2018 Habakuk 1: 6-17  
17 dec. 2018 Habakuk 2 D. Buijze ?
7 jan. 2019 Habakuk 3: 1-15  
21 jan. 2019 Habakuk 3: 16-19  
11 feb. 2019 Zefanja 1: 1-13  
25 feb. 2019 Zefanja 1: 14 - 2: 3  
11 mrt. 2019 Zefanja 2: 4-15  
25 mrt. 2019 Zefanja 3: 1-13  
8 apr. 2019 Zefanja 3: 14-20  

 

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Van harte welkom.

Het bestuur.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: