• " En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, " MattheĆ¼s 15: 21 t/m 28
  • " En laat ons ons opmaken, en optrekken naar Beth-El; en ik zal daar een altaar maken dien God, Die mij antwoordt ten dage mijner benauwdheid, en met mij geweest is op den weg, " Genesis 35: 3

Meer over Nieuws

Kerstpostactie / voedselinname Oost Europa Werkgroep Middelharnis / Sommelsdijk

06 november 2018

De Oost Europa werkgroep verleent hulp aan een achttal gemeenten in Roemenië. De hulpgoederen die we maandelijks inzamelen worden in deze gemeenten van ds. Husar onder de armste zigeunergezinnen in de omgeving uitgedeeld.

De gemeenteleden zijn erg dankbaar dat er vanuit onze plaatselijke kerkelijke gemeenten met hen wordt meegeleefd, en bidden ook voor ons! Om deze zustergemeenten te bemoedigen met de kerstdagen kunt u hen een
kerstkaart sturen. Bij de informatietafel achterin de kerk zal op de zondagen 18 en 25 november en 2 december een doos staan waar u de kaarten in kunt doen. Op de kaarten, u kan en mag er meerdere sturen, kunt u uw naam als afzender zetten. Dat hoeft niet, hoewel de mensen het leuk vinden als ze de naam van de afzenders zien staan. U kunt op de kaart altijd verwijzen naar een passende Bijbeltekst. Eventueel kunt u met behulp van Google Translate een tekst in het Roemeens vertalen! De werkgroep zorgt dat de kaarten op transport gaan naar Roemenië en daar onder de gemeenteleden verdeeld worden. We hopen dat op deze manier veel kerstgroeten aan de broeders en zusters daar overgebracht worden! Vorig jaar waren er ongeveer 1200 kaarten! Wij wijzen u ook graag op de inzamelactie voor voedselpakketten op D.V. 23 en 24 november in Plusmarkt Slingerland. Ontvangen de bitter arme Roemenen van u een welkome aanvulling op hun schaarse voeding in de koude winter? Wij rekenen op uw medewerking. Heeft u vragen? Bel 484228.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: