• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Nieuws

Maandagavondclub

28 februari 2019

Wat is het snel gegaan, de helft van het clubjaar zit er al weer op! Wat is het fijn om te zien, dat jullie elke week weer met zoveel enthousiasme komen en er ook vriendjes en vriendinnetjes worden meengenomen. We willen jullie enthousiasme voor deze avonden ook graag delen met  de gemeente

Wat is het snel gegaan, de helft van het clubjaar zit er al weer op! Wat is het fijn om te zien, dat jullie elke week weer met zoveel enthousiasme komen en er ook vriendjes en vriendinnetjes worden meengenomen.

We willen jullie enthousiasme voor deze avonden ook graag delen met  de gemeente

 

We beginnen de avond met gebed, het zingen van een aantal liederen en psalmen en een stukje uit de Bijbel. Het thema dit clubjaar is het “Onze Vader”, waarbij we iedere week een bede hieruit behandelen. Tijdens dit half uur is er veel interactie, waardoor het erg leerzaam is. Wat is het fijn om zo met elkaar te mogen nadenken over wat God, door Zijn woord tot ons te zeggen heeft.

Na de overdenking vanuit de bijbel, drinken en eten we samen iets lekkers en gaan we daarna knutselen of een spel doen. 

We zijn het clubseizoen begonnen met het spel “Wie is het”, om zo op een leuke en creatieve manier kennis met elkaar te maken. De weken die daarop volgden hebben we een gepersonaliseerde houten  wegwijzer gemaakt. Zagen, schuren (dit deel vonden de meesten van jullie het minst leuk 

verven en uiteindelijk de door jullie bedachte teksen op de plankjes verwerken.

De laatste avond van het jaar was de kerstavond, waarbij we mochten nadenken over de geboorte van Jezus en doormiddel van het kerstverhaal van de kleine Jasper en de overvaller, hebben kunnen zien hoe mooi het is om Jezus te volgen, ook in ons jonge leven.  

Iedere maandagavond is er club. We doen leuke dingen , dus mis het niet!. Ook de ouders/ gemeenteleden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen en de gezellige sfeer te proeven.

Groeten, namens de juffen en meesters

 

bekijk hier de foto's 

  • © hersteld hervormde kerk 2019