• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Nieuws

Opbrengst ontbijtactie 2018

27 februari 2018

ONTBIJTACTIE

 
Met heel veel dankbaarheid mogen we de opbrengst van ruim 1100,- aan u bekend maken.
Iedereen die een ontbijt besteld heeft hartelijk dank voor uw bijdrage! De opbrengst zal worden geschonken aan PerronX en aan de MAF waar fam. Breen voor zal gaan werken in Suriname.
 
Onze excuses als het ontbijt iets later kwam dan besteld .. De problemen met de kookplaat zijn volgend jaar zeker opgelost!
 
Ook de sponsoren van deze actie enorm bedankt, COOP van den Houten, cocuisine, Visser en Visser, Rankify, van Wezel Fotografie.
Ook de vrijwilligers die spontaan kwamen helpen inpakken, Dank!
 
Wat ons betreft een geslaagde actie.
D.V. volgend jaar hopen we weer uw ontbijt te verzorgen.
 
Jeugdvereniging Nathánaël
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: