• " Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. " Hebree├źn 5: 7
  • " Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. " Johannes 19: 28

Meer over Nieuws

Paasfolder bezorgen

20 april 2019

Ook deze keer willen we een beroep op u/jou doen om mee te helpen de Paasfolder huis-aan-huis te verspreiden.

Laten we ons realiseren wat er staat in Romeinen 10 : 14b: Hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? Vele handen maken ook nu licht werk dus graag zien we u/jou op D.V. zaterdag, 20 april om 9:30 uur. Alle beetjes helpen dus ook als je niet veel kunt doen zijn we blij als je iéts doet. We verzamelen bij Vita Nova in Sommelsdijk.

Hartelijke groet namens de EVC

  • © hersteld hervormde kerk 2019