• " En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. " Handelingen 24: 25
  • " Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; " 1 Petrus 2: 21

Meer over Nieuws

Pannenkoeken restaurant, crea-markt en meer!

14 september 2019

De vrouwenvereniging  heet u van harte welkom op dv zaterdag 14 september vanaf 10-14 uur, in ons pannenkoeken restaurant, u kunt kiezen uit diverse soorten, ze worden gebakken terwijl u wacht of een rondje doet over de markt.

Als u zeker wilt zijn van een pannenkoek dan kunt u zich daarvoor opgeven t/m 31 augustus, d.m.v onderstaand emailadres. U kunt ook ter plaatse uw pannenkoek bestellen. U kunt zich ook opgeven voor de crea-markt,  kofferbak verkoop of de kleedjesmarkt. Want naast ons restaurant, willen we een crea-markt organiseren. Bent u graag aan het knutselen, handig met hout of metaal? Handwerkt u graag, of doet u bijvoorbeeld aan kantklossen, aan beeldhouwen of schilderen? Maakt u graag kleine cadeautjes, werkt met karton of papier, maakt u kaarten? Het zou leuk zijn als u dat met anderen wilt delen, en uw talenten inzet t.b.v. de kerk. Ook als u graag bakt, zijn we blij met uw baksels, die verkocht kunnen worden in onze bakkerstand. Ook eigen producten als jam, advocaat, honing, ingemaakte groenten en fruit zijn welkom. Jong en oud, mannen en vrouwen, iedereen kan meedoen, we zijn benieuwd naar uw creativiteit.

Hier kunt u zich voor opgeven tot en met  20 juli, bij Gerian Kwakernaak liefst per email: info@kwekerijdehalvemaan.nl of anders tel. 06-23345858, of u kunt het strookje van de flyer in de doos doen, die in de hal van de kerk staat.

  • © hersteld hervormde kerk 2019