• " En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, " MattheĆ¼s 15: 21 t/m 28
  • " En laat ons ons opmaken, en optrekken naar Beth-El; en ik zal daar een altaar maken dien God, Die mij antwoordt ten dage mijner benauwdheid, en met mij geweest is op den weg, " Genesis 35: 3

Meer over Nieuws

Rabobank sluit parkeerterrein

De Rabobank heeft besloten een toegangshek te plaatsen ter beveiliging van hun terrein.

Het hek zal vanaf 1 oktober in het weekend gesloten zijn. Voor het hek blijven nog achttien parkeerplaatsen over, dus daar kan ook na 1 oktober nog gebruik van worden gemaakt.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: