• " Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, " DaniĆ«l 9: 18
  • " Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb " Titus 1: 5 t/m 7a

Meer over Nieuws

Rabobank sluit parkeerterrein

De Rabobank heeft besloten een toegangshek te plaatsen ter beveiliging van hun terrein.

Het hek zal vanaf 1 oktober in het weekend gesloten zijn. Voor het hek blijven nog achttien parkeerplaatsen over, dus daar kan ook na 1 oktober nog gebruik van worden gemaakt.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: