• " En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: " Lukas 2: 33 t/m 35
  • " En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen. " DaniĆ«l 11: 32, 33 en 35

Meer over Nieuws

Samenzangavond Engelse Hymns

26 januari 2019

Op D.V. zaterdag 26 januari zal er in de Rehobôthkerk (Olympiaweg 44, Sommelsdijk) een bijzondere samenzangavond worden gehouden.

Misschien kent u het bijzondere verhaal van John Newton. Hij leefde in de 18 e eeuw en was kapitein van een slavenschip. Na zijn bekering werd hij een bewogen prediker van het Evangelie. Niet alleen met gesproken woorden getuigde hij van zijn Koning. Hij had ook dichterlijke gaven. Van zijn hand is het prachtige Amazing grace, een lied waar ook zijn eigen levensverhaal op ontroerende wijze in doorklinkt.

Onder andere deze Hymn maakt deel van het programma van een samenzangavond die op D.V. zaterdag 26 januari in de Rehobôthkerk in Sommelsdijk gehouden zal worden. Het programma voor deze avond bestaat namelijk uit bekende Engelse Hymnes. Deze Hymns kenmerken zich door prachtige melodieën en een rijke inhoud. Naast Amazing grace maken ook Rock of ages en Abide with me deel uit van het programma.

De te zingen Hymns worden ingeleid en toegelicht door dr. P.C. Hoek. Organist deze avond is J.C. van Wijk. De Hymns worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gezongen. De Engelse tekst is van een vertaling voorzien.

De toegang voor deze avond is vrij. Er zal een collecte worden gehouden voor de Spaanse Evangelische Zending.
We heten u en jou heel hartelijk welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2019