• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Nieuws

Terugblik clubseizoen 2017-1018

14 april 2018

Het clubseizoen is weer afgelopen, gelukkig hebben we de foto's nog!

Met veel dankbaarheid mogen we terugkijken op een gezegend seizoen met elkaar.

Dank voor jullie aanwezigheid en gesprekken telkens weer.

We mochten bezig zijn met het Woord, wat een heerlijke gesprekken met elkaar, dierbaar.

Ook de gezellige momenten waren er!

Geniet u mee?

Klik hier een korte impressie van het afgelopen seizoen op de clubs en JV

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: