• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Nieuws

Toerustingsavond en uitdeelmateriaal gastendienst

03 september 2019

We vragen u om D.V. zondag 29 september 15.00 uur te markeren in uw agenda. Deze zondag zal er een speciale gastendienst gehouden worden. Deze dienst is een initiatief van de EvangelisatieCommissie i.s.m. een landelijke actie, “kerkproeverij”. 

Voor deze dienst kunt u mensen in uw eigen omgeving uitnodigen die normaliter niet naar de kerk gaan en Jezus nog niet kennen. 

Hiervoor is er uitdeelmateriaal beschikbaar. U kunt uitnodigingen printen en deze uitdelen. Zie linkjes hieronder.

 Op D.V. 3 sept zal er een toerustingsavond gegeven worden door evangelist Jan Bayense.

Hij zal daarin het thema rond de Kerkproeverij, of Gastendienst belichten.

Hoe benader je iemand die je mee wilt nemen, wat zijn de valkuilen enz.

Hij zal het hebben over succesverhalen en juist geen succesverhalen, en praktische tips geven.

Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

De avond begint om 19:30u tot 22:00u.

Iedereen van harte welkom!

Klik hier voor de uitnodiging

Klik hier voor de kinder uitnodiging

Hartelijke groet namens de EVC

  • © hersteld hervormde kerk 2019