• " Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, " Psalm 8: 3-a
  • " Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is, Zaligmaker,genoend? " H.C. Zondag 11 vr. 29 en 30

Meer over Nieuws

Vooraankondiging

23 januari 2019

Zaterdagavond 25 mei hopen we net als vorig jaar weer een gemeentevolleybaltoernooi in De Staver te organiseren.

Zet de datum alvast in de agenda en denk gerust al na over een team! We zien uit naar een leuke en sportieve avond! De opbrengst is voor de MAF en voor de huisvesting van de jeugd van de kerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2019