• " Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. " Hebree├źn 5: 7
  • " Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. " Johannes 19: 28

Meer over Nieuws

Vooraankondiging

25 mei 2019

Zaterdagavond 25 mei hopen we net als vorig jaar weer een gemeentevolleybaltoernooi in De Staver te organiseren.

Zet de datum alvast in de agenda en denk gerust al na over een team! We zien uit naar een leuke en sportieve avond! De opbrengst is voor de MAF en voor de huisvesting van de jeugd van de kerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2019