• " En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. " Jesaja 22: 12
  • " Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. " 2 Korinthe 2: 17

Meer over Wie zijn wij?

De geheime maaltijd | 10-11 sept

Twee jaar geleden werd er een geheime maaltijd georganiseerd in onze kerk. Dit was een groot succes! Daarom willen we het nog een keer organiseren op vrijdag 10 en zaterdag 11 september om 18u. Wie doet er (weer) mee? Geef je op om te koken of om bij iemand te gaan eten.

Maar voor wie moet je koken of bij wie mag je die dag eten? Dat is de geheime maaltijd. Je mag zelf weten wat je kookt. Als je uit eten gaat hoor je op de dag zelf waar je heen mag. Maak op deze manier kennis met gemeenteleden die je misschien nog nooit hebt gesproken.

Opgeven kan met het gezin, je vriendengroep, alleen of met wie je maar wilt door: 

- opgaveformulier in te vullen en in te leveren op Rottenburgseweg 190 in Middelharnis,
- het formulier in te vullen op de website of
- een foto te maken van het ingevulde formulier en te appen naar 0683407005 !
Dit kan vanaf nu t/m maandag 30 augustus. Alles D.V. met in achtneming van de geldende corona maatregelen.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit