• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
 • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Wie zijn wij?

Corona en de kerk

Om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan zijn er protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn voor onze gemeente leidend. Immers, juist wij als christelijke gemeente hebben onze verantwoordelijkheid en dienen een voorbeeld te zijn. Dit geeft beperkingen en ongewone situaties. Wij vertrouwen erop dat u hier volledig begrip voor heeft. Soms zullen maatregelen afwijken van hetgeen in andere gemeenten is geregeld.

De corona-maatregelen voor onze gemeente worden vastgesteld door het corona-team, bestaande uit een afvaardiging van kerkenraad en kerkvoogdij, te weten: C.J. van Dam (voorzitter), ds. A. Kos, S.L. Visser en R. Rodenburg.

Corona protocol

bijgewerkt 29-11-2021

Wat geldt voor onze gemeente met ingang van 28 november 2021:

 1. We handelen in lijn met het landelijk protocol zoals dit is aangereikt door het Kerkelijk Bureau.
 2. Geen groepsactiviteiten na 17.00 uur. Eventueel wel online activiteiten (zoals uitzendingen). De middagkerkdiensten worden vervroegd naar 15.30 uur.
 3. Huisbezoek kan doorgaan, mits er die dag verder geen ander bezoek ontvangen is. De broeders leggen niet meer dan 1 bezoek per avond af. 
 4. Het aantal personen in de kerkdienst wordt afgestemd op de adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk in relatie tot de capaciteit van het kerkgebouw met inachtneming van de geldende afstandsregels. 
 5. Gezondheidscheck: alleen personen waarvoor onderstaande NIET van toepassing is kunnen de kerkdiensten en andere bijeenkomsten in ons kerkgebouw bezoeken:
  1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
   1. Hoesten
   2. Verkoudheidsklachten
   3. Verhoging of koorts
   4. Benauwdheidsklachten
   5. Reuk en/of smaakverlies
  2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
  4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld of omdat u terug bent gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
 6. Indien u aanwezig wilt zijn bij (een van) de kerkdiensten dient u zich op te geven via de website: https://www.hhgmiddelharnis.nl/aanmelden-kerkdiensten. U dient naam, adres, e-mailadres, aantal personen op het formulier in te vullen. Vooraf zal op deze wijze geïnventariseerd worden wie aanwezig wil zijn. Vanuit deze lijst worden geautomatiseerd uitnodigingen verzonden. Als u geen internet heeft dan kunt u zich eventueel ook telefonisch aanmelden bij mevr. E.M. Lodder via telefoon 0187-478260 of 06-38429202.
 7. Alleen personen die een uitnodiging hebben ontvangen en deze hebben bevestigd kunnen de kerkdienst bezoeken.
 8. Bij de ingang van de kerk zijn desinfecterende middelen aanwezig; deze dienen te worden gebruikt door alle bezoekers. 
 9. Bij het lopen in het kerkgebouw is het dragen van een mondkapje verplicht (kinderen vanaf 13 jaar). 
 10. Jassen, bijbels etc. dienen te worden meegenomen naar de zitplaats; uitsluitend eigen bijbels mogen worden gebruikt.
 11. In de kerkzaal wordt u een plaats aangewezen. Het is dus niet mogelijk om op een zelfgekozen plaats te gaan zitten.
 12. In de kerk kunnen bewoners van hetzelfde adres bij elkaar zitten; verder wordt de 1,5 meter afstand strak toegepast.
 13. Tijdens de dienst zal extra worden geventileerd. 
 14. Tijdens de dienst zingen we ingetogen.
 15. Er zal in de dienst niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang is een deurcollecte.
 16. Er is tijdens de morgendienst kinderoppas: zie protocol hieronder.
 17. Toiletbezoek moet zoveel als mogelijk worden beperkt. Dit mede in verband met de verplichte eenrichting looproute.
 18. Na afloop van de dienst gaan alle aanwezigen op aanwijzing van de stewards weer naar buiten, waarbij ook de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
 19. Na de dienst is er buiten geen ontmoeting en gaat ieder zijns weegs.

Wij vertrouwen op uw medewerking. Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere aanpak. Maar de evangelie verkondiging gaat door; thuis of in de kerk is het Woord door het gehoor.

N.B.: Voor degenen die de diensten niet kunnen bijwonen zijn er audio- en videouitzendingen.

Protocol kinderoppas

Vanaf zondag 31 mei 2020 is er weer kinderoppas tijdens de morgendiensten. Daarbij is het volgende protocol van toepassing:

- Bij binnenkomst in de kerk de handen desinfecteren (zowel de ouders als de kinderen).
- Er is een looproute uitgezet om zo weinig mogelijk mensen elkaar te laten passeren, deze is als volgt:

Kinderen brengen: Je komt binnen via de deur bij de keuken, je gaat er via de andere deur bij de hal weer uit, je loopt via de deur bij vak A naar buiten, buiten de kerk om weer terug naar de hoofdingang om je daar te melden bij de stewards.

Kinderen ophalen: Alleen de persoon die het kind op komt halen loopt binnendoor naar de ingang bij de keuken, haalt het kind op, en gaat door de deur bij vak A naar buiten (dus niet via de hoofdingang).

- Kinderen worden door 1 ouder gebracht.
- Eén ouder en kind tegelijk brengen en halen (dus niet meer dan één gezin in de oppasruimte)
- De 1,5 meter afstand houden van ouder en oppassers
- Geen kinderen brengen halverwege de dienst
- Kinderen en oppassers worden op een lijst geregistreerd per dienst.

Op deze manier hopen we weer op een veilige manier de kinderoppas te kunnen doen. Bedankt voor uw medewerking.

 • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit