Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Corona en de kerk

Om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan zijn er protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn voor onze gemeente leidend. Immers, juist wij als christelijke gemeente hebben onze verantwoordelijkheid en dienen een voorbeeld te zijn. Dit geeft beperkingen en ongewone situaties. Wij vertrouwen erop dat u hier volledig begrip voor heeft. Soms zullen maatregelen afwijken van hetgeen in andere gemeenten is geregeld.

De corona-maatregelen voor onze gemeente worden vastgesteld door het corona-team namens kerkenraad en kerkvoogdij, te weten: C.J. van Dam (voorzitter), ds. A. Kos, S.L. Visser en R. Rodenburg.

Corona protocol

bijgewerkt 14-3-2022

Wat geldt voor onze gemeente met ingang van 13-3-2022:

 1. We handelen in lijn met het landelijk protocol zoals dit is aangereikt door het Kerkelijk Bureau.
 2. Gezondheidscheck: alleen personen waarvoor onderstaande NIET van toepassing is kunnen de kerkdiensten en andere bijeenkomsten in ons kerkgebouw bezoeken:
 3. (1) Had u de afgelopen 24 uur last van 1 of meer van de volgende klachten?
  - U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
  - U hoest.
  - U bent benauwd of kortademig.
  - U heeft verhoging of koorts.
  - U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

  (2) Heeft u corona?
  Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

  (3) Bent u in quarantaine omdat u:
  - een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die corona heeft?
  - terugkomt uit een land of gebied waarvoor de quarantaineplicht geldt?
  - een melding kreeg van de coronamelder-app?

 4. Indien u aanwezig wilt zijn bij (een van) de kerkdiensten hoeft u zich niet meer op te geven, iedereen is welkom in de diensten.
 5. Bij de ingang van de kerk zijn desinfecterende middelen aanwezig. 
 6. Voor bezoekers die 1,5 m afstand willen houden is een apart vak in de kerk gereserveerd: de grote zaal rechtsachterin de kerk. Verder zijn in de kerk de plaatsen vrij en is het niet nodig om 1,5 m afstand in acht te nemen.
 7. Er zal in de dienst niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang is een deurcollecte.
 8. Er is tijdens de morgendienst kinderoppas.
 9. Wij vertrouwen op uw medewerking. Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere aanpak. Maar de evangelie verkondiging gaat door; thuis of in de kerk is het Woord door het gehoor.

N.B.: Voor degenen die de diensten niet kunnen bijwonen zijn er audio- en videouitzendingen.

 • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit