• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
 • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Nieuws

Nieuws

 • Kerstfolderactie 23 december

  De gebruikelijke kerstfolderactie zal dit jaar op D.V. 23 december plaats vinden.

  lees meer
 • Oliebollenactie (bestellen uiterlijk 26-12)

  Heerlijke oliebollen eten zonder dat u de rommel ervan hebt en bovendien op deze manier de kerk steunen?  

  lees meer
 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: