• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Wie zijn wij?

Activiteitencommissie Amedée

Ontstaan

Na een gehouden gemeente avond in 2018 ontstond het idee om een activiteitencommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis – Sommelsdijk te vormen. Al snel kwam het idee om acties te gaan organiseren, om daarmee meer onderlinge saamhorigheid binnen de gemeente te bevorderen en daarnaast inkomsten te genereren voor kerkvoogdij en diaconie. Bekende acties zouden worden voortgezet, maar er moesten ook zeker nieuwe acties worden bedacht en uitgevoerd. Vanaf het begin was duidelijk dat het niet om een korte periode zou gaan waarin acties zouden moeten worden gehouden. Daarom moest er overzicht komen van alle activiteiten verspreid over het jaar.

Doel

De Activiteitencommissie houdt zich bezig met het opzetten en coördineren van activiteiten binnen onze gemeente. Deze activiteiten hebben een tweeledig doel. Ten eerste ter bevordering van de onderlinge saamhorigheid en ten tweede om via de activiteiten geld bij elkaar te brengen ten bate van de kerkvoogdij en diaconie.

Acties

Lopende acties
4 juni kipactie
18 juni vaderdagactie

Jaarlijkse acties
Op dit moment zijn er een aantal vaste acties door het jaar heen:
Kip verkoop
Vis bakken
Oliebollen bakken

Commissieleden

Cees Blokland

 

 

 

Hoe mooi is het als je een schakeltje in de gemeente mag zijn, om zo met en voor elkaar gemeente te zijn. Een drive is dan onze extra dimensie, vanuit de liefde die God in ons wil leggen, dit te mogen doen. Actief maar ook vanuit onze “inhoud”, doet u / jij ook mee met de acties, maar vooral elkaar verbinden rondom die liefde.

Wim de Bonte

Mijn naam is Wim de Bonte, ik woon in Dirksland samen met mijn vrouw Ingeborg en hebben we 2 kinderen Lodewijk en Julius. Ik werk bij Kraakman B.V. in Nieuwe Tonge daar verkoop ik John Deere machines en onderdelen.In onze kerk mag ik naast mijn inzet voor de activiteitencommissie Amedee ook Leni Mijs helpen als hulpkoster tijdens de erediensten.

Jacco Melaard

Ik ben Jaco Melaard en ben van beroep timmerman. Naast deze werkzaamheden heb ik verschillende hobby's.Vooral het bakken van brood, oliebollen etc. doe ik met veel plezier.Omdat ik graag actief bezig ben, vind ik het leuk om mijn steentje bij te dragen.

Erik van der Sluijs
(voorzitter)

Door de passie van organiseren en faciliteren van activiteiten  draag ik een steentje bij aan activiteitencommissie Amedee. Gedreven door de liefde van God willen wij ons inzetten voor samenbindende activiteiten die weer een bijdrage leveren aan de financiën van de kerk.   

 

We zetten ons graag in ter ondersteuning bij a.c. Amedée. We houden onder andere de social media kanalen bij, beheren de telefoon en maken flyers. 

Afbeelding met boom, buiten, gras, persoonAutomatisch gegenereerde beschrijving

 

Neem contact op

Heeft u een geweldig idee? Wilt u om welke reden dan ook iets melden? Vragen aan de activiteitencommissie? Een activiteit sponsoren vanuit een bedrijf of zomaar? We zijn bereikbaar
via het mailadres: acamedee@hhgmiddelharnis.nl
via Whatsapp: 06-83407005 (of Whatsapp ons)
via Facebook: Activiteitencommissie Amedee
via Instagram: @ACamedee
Bankgegevens activiteitencommissie NL41ABNA0510157742

Alle acties die door de activiteitencommissie worden georganiseerd, worden aangekondigd in de Vijgenboom, Scipio app en op de website. Hierbij zal altijd vermeld worden wat de actie inhoudt en hoe dit in zijn werk gaat. Om meer informatie te geven willen middels Instagram een kijkje achter de schermen geven maar ook u meer frequent op de hoogte houden van aankomende acties. 

 

Voorjaarsmarkt 23 april

bekijk alle albums

Oliebollenactie 2021

bekijk alle albums

Geheime maaltijd 10-11 september

bekijk alle albums

Fish & chips actie | 22-05-2021

bekijk alle albums

Lente drive 17 april

bekijk alle albums

WC papier & Roombroodjes | AC Amedee

bekijk alle albums

Oliebollenactie 2020

bekijk alle albums

Digitaal Nieuwjaarsmoment 2021

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit