• " Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. " Mattheüs 25: 10
  • " Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3: 6

Meer over Wie zijn wij?

Activiteitencommissie Amedée

Klik hier om naar het digitaal nieuwjaarsmoment te gaan. 
Ontstaan

Na een gehouden gemeente avond in 2018 ontstond het idee om een activiteitencommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis – Sommelsdijk te vormen. Al snel kwam het idee om acties te gaan organiseren, om daarmee meer onderlinge saamhorigheid binnen de gemeente te bevorderen en daarnaast inkomsten te genereren voor kerkvoogdij en diaconie. Bekende acties zouden worden voortgezet, maar er moesten ook zeker nieuwe acties worden bedacht en uitgevoerd. Vanaf het begin was duidelijk dat het niet om een korte periode zou gaan waarin acties zouden moeten worden gehouden. Daarom moest er overzicht komen van alle activiteiten verspreid over het jaar.

Doel

De Activiteitencommissie houdt zich bezig met het opzetten en coördineren van activiteiten binnen onze gemeente. Deze activiteiten hebben een tweeledig doel. Ten eerste ter bevordering van de onderlinge saamhorigheid en ten tweede om via de activiteiten geld bij elkaar te brengen ten bate van de kerkvoogdij en diaconie.

Acties

Lopende acties
We zijn in beraad...
Jaarlijkse acties
Op dit moment zijn er een aantal vaste acties door het jaar heen:
Vis bakken (sept/okt)
Oliebollen bakken ( eind dec)

Commissieleden

Cees Blokland
Wim de Bonte
Jaco Melaard
Erik van der Sluijs

Neem contact op

Heeft u een geweldig idee? Wilt u om welke reden dan ook iets melden? Vragen aan de activiteitencommissie? Een activiteit sponsoren vanuit een bedrijf of zomaar? We zijn bereikbaar
via het mailadres: acamedee@hhgmiddelharnis.nl
via Whatsapp: 06-83407005 (of Whatsapp ons) 
via Instagram: @ACamedee

Alle acties die door de activiteitencommissie worden georganiseerd, worden aangekondigd in de Vijgenboom, Scipio app en op de website. Hierbij zal altijd vermeld worden wat de actie inhoudt en hoe dit in zijn werk gaat. Om meer informatie te geven willen middels Instagram een kijkje achter de schermen geven maar ook u meer frequent op de hoogte houden van aankomende acties. 

 

Oliebollenactie 2020

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit