• " En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: " Mattheüs 27 : 45 en 46
  • " Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, " Jesaja 50 : 10

Meer over Wie zijn wij?

Contactpersonen

Moderamen

C.J. van Dam

C.J. van Dam

Functie: Ouderling-kerkvoogd
Telefoon: 0187-487504
Email: dam.steneweg@filternet.nl

J.G. van Eck

J.G. van Eck

Functie: Scriba
Telefoon: 0187-631262
Email: jacquesvaneck@kpnplanet.nl

ds. A. Kos

ds. A. Kos

Functie: predikant
Telefoon: 0187-486777
Email: akos@solcon.nl

C. Rottier

C. Rottier

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-484703
Email: chrisrottier3@gmail.com

M. de Waard

M. de Waard

Functie: Diaken
Telefoon: 0187-485023
Email: riendewaard@hotmail.com

Ouderlingen

T. Bakker

T. Bakker

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-486383
Email: t.bakker@solcon.nl

A.J. van den Berge

A.J. van den Berge

Functie: Ouderling-kerkvoogd
Telefoon: 0187-487662
Email: ajjvandenberge@visser-visser.nl

I. Breen

I. Breen

Functie: Jeugdouderling
Telefoon: 0187-840026
Email: sjaakbreen@hotmail.com

C.J. van Dam

C.J. van Dam

Functie: Ouderling-kerkvoogd
Telefoon: 0187-487504
Email: dam.steneweg@filternet.nl

D.C. van Dam

D.C. van Dam

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-664797
Email: damvandirk@hotmail.com

J.G. van Eck

J.G. van Eck

Functie: Ouderling (scriba)
Telefoon: 0187-631262
Email: jacquesvaneck@kpnplanet.nl

P.L. Koppenaal

P.L. Koppenaal

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-663698
Email: plkoppenaal@hotmail.com

E.J. Mackloet

E.J. Mackloet

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-493868
Email: ejmackloet@solcon.nl

C. Rottier

C. Rottier

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-484703
Email: chrisrottier3@gmail.com

F. van Seters

F. van Seters

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-478873
Email: f.seters@outlook.com

J.A. Struik

J.A. Struik

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-601965
Email: hans.struik@unilever.com

D. in 't Veld

D. in 't Veld

Functie: Ouderling
Telefoon: 0187-632033
Email: d.int.veld@solcon.nl

Diaconie

L.W. Driece

L.W. Driece

Functie: administratie diaconie
Telefoon: 0187-489466
Email: 3241KD87@hetnet.nl

P.L. Melissant

P.L. Melissant

Functie: Diaken
Telefoon: 0187-482352
Email: p.melissant@solcon.nl

J.G. Volders

J.G. Volders

Functie: Diaken
Telefoon: 0187-488934
Email: jgvolders@gmail.com

M. de Waard

M. de Waard

Functie: Diaken
Telefoon: 0187-485023
Email: riendewaard@hotmail.com

W.J. Wolfert

W.J. Wolfert

Functie: Diaken (voorzitter diaconie)
Telefoon: 0187-844502
Email: wjwolfert@gmail.com

Kerkvoogdij

A.J. van den Berge

A.J. van den Berge

Functie: Ouderling-kerkvoogd (secretaris kerkvoogdij)
Telefoon: 0187-487662
Email: ajjvandenberge@visser-visser.nl

C.J. van Dam

C.J. van Dam

Functie: Ouderling-kerkvoogd (voorzitter kerkvoogdij)
Telefoon: 0187-487504
Email: dam.steneweg@filternet.nl

W.J. Nelis

W.J. Nelis

Functie: Kerkvoogd
Telefoon: 0187-486674
Email: w.nelis2@kpnplanet.nl

R. Rodenburg

R. Rodenburg

Functie: Kerkvoogd
Telefoon: 0187-663998
Email: reinald.rodenburg@gmail.com

D. in 't Veld

D. in 't Veld

Functie: Penningmeester
Telefoon: 0187-632033
Email: d.int.veld@solcon.nl

L.J. Visser

Functie: Kerkvoogd
Telefoon: 0187-611696
Email: leeninavisser@planet.nl

C. Westerbeke

C. Westerbeke

Functie: Kerkvoogd
Telefoon: 0187- 485094
Email: c.westerbeke@kpnplanet.nl

Kosters

L. Vijfhuizen

L. Vijfhuizen

Functie: Hulpkoster
Telefoon: 0187-485075

H.C. de Waard

H.C. de Waard

Functie: Koster
Telefoon: 0187-485303
Email: hc.dewaard@solcon.nl

Jeugdraad

I. Breen

I. Breen

Functie: Jeugdouderling (voorzitter jeugdraad)
Telefoon: 0187-840026
Email: sjaakbreen@hotmail.com

E. de Waard

Functie: Penningmeester
Telefoon: 0187 - 478299
Email: edwaard@zonnet.nl 

Kerkelijk bureau

L. Mijs

Telefoon: 0187-482764
Email: l.mijs@telfort.nl

Pastoraal medewerker

kand. M. Diepeveen

kand. M. Diepeveen

Functie: Pastoraal medewerker
Telefoon: 0187-490979
Email: m.diepeveen@gmail.com

Predikant

ds. A. Kos

ds. A. Kos

Functie: predikant
Telefoon: 0187-486777
Email: akos@solcon.nl

Financiële administratie

A. Terreehorst

Functie: administrateur
Telefoon: 0187-485541
Email: aterreehorst@filternet.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: