• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Agenda

Agenda

Ds. P.C. Hoek

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer
vrouwenvereniging
04 feb2020

Zie https://www.hhgmiddelharnis.nl/gemeenteleven/kringen-en-verenigingen/vrouwenvereniging

lees meer

Ds. J. van Rijswijk

lees meer

Presentatie de heer Snijder over de Schepping

lees meer

Ds. P.C. Hoek

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer
vrouwenvereniging
18 feb2020

Zie https://www.hhgmiddelharnis.nl/gemeenteleven/kringen-en-verenigingen/vrouwenvereniging

lees meer

Ds. P.C. Hoek

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer
vrouwenvereniging
03 mrt2020

Zie https://www.hhgmiddelharnis.nl/gemeenteleven/kringen-en-verenigingen/vrouwenvereniging

lees meer

Ds. P.C. Hoek

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer
vrouwenvereniging
17 mrt2020

Zie https://www.hhgmiddelharnis.nl/gemeenteleven/kringen-en-verenigingen/vrouwenvereniging

lees meer

De heer van Walsum over Anne Frank

lees meer

Prof.Dr. Ir. W. de Vries “Evolutie: waarom aanvaarding ervan ons heil op het spel zet.”

lees meer

Ds. P.C. Hoek

lees meer
vrouwenvereniging
31 mrt2020

Zie https://www.hhgmiddelharnis.nl/gemeenteleven/kringen-en-verenigingen/vrouwenvereniging

lees meer

Zie https://www.hhgmiddelharnis.nl/gemeenteleven/kringen-en-verenigingen/vrouwenvereniging

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit