• " En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. " Handelingen 24: 25
  • " Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; " 1 Petrus 2: 21

Meer over Agenda

Agenda

Gemeenteavond
09 sep2019

Extra gemeenteavond in vervolg op de gemeenteavond op 8-5-2019.

lees meer

De vrouwenvereniging heeft het voornemen om DV zaterdag 14 september een pannenkoeken maaltijd te organiseren.

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2019