• " Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, " Numeri 14: 24
  • " Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze " 2 Korinthe 1: 8 t/m 10

Meer over Agenda

Agenda

Verkoop collectebonnen is van 19.00 uur t/m 20.00 uur in de Rehobôthkerk.

lees meer

Openings ochtend Bijbelstudie 1

lees meer
Startdag jeugd
29 sep2018

We hopen de startdag dit jaar te houden op DV zaterdag 29 september.

lees meer

Openingsavond, inleiding op de profeten door ds. A. Kos

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: