• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Agenda

Agenda

Op maandag 23 september en dinsdag 24 september kunt u helpen bij de grote schoonmaak van de kerk.

lees meer

Op maandag 23 september en dinsdag 24 september kunt u helpen bij de grote schoonmaak van de kerk.

lees meer

Dr. C.P. de Boer “De Kerk en het kerkelijk leven in de NieuwTestamentische periode."

lees meer
Startdag club
28 sep2019

Startdag club

lees meer
gastendienst
29 sep2019

gastendienst aanvang 15:00 uur

lees meer

Dit jaar wordt de Algemene Zendbrief van de Apostel Jakobus behandelt.  Aan hand van Bijbelstudies die zijn geschreven...

lees meer

15.00 uur tot 16.00 uur

lees meer

Presentatie Meike v Schaik Korteweg over Nepal

lees meer

17 oktober Ds. P.C. Hoek Hoe spreekt de Bijbel over de hel?

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

15.00 uur tot 16.00 uur

lees meer

Ds. R. Kok “De Heere dienen met blijdschap"

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

15.00 uur tot 16.00 uur

lees meer

Presentatie Mevr Fokker uit H. I. Ambacht over het werk van W.G. van Hulst

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

15.00 uur tot 16.00 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Prof. Dr. W. van Vlastuin “Geloven in een postmoderne cultuur?"

lees meer

nader informatie volgt

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Ds. J. van Rijswijk

lees meer

Presentatie de heer Snijder over de Schepping

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

Aanvang 19:45 uur

lees meer

De heer van Walsum over Anne Frank

lees meer

Prof.Dr. Ir. W. de Vries “Evolutie: waarom aanvaarding ervan ons heil op het spel zet.”

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2019