• " En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. " Jesaja 22: 12
  • " Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. " 2 Korinthe 2: 17

Meer over Agenda

Agenda

Twee jaar geleden werd er een geheime maaltijd georganiseerd in onze kerk. Dit was een groot succes! ​Daarom willen we het...

lees meer

Twee jaar geleden werd er een geheime maaltijd georganiseerd in onze kerk. Dit was een groot succes! ​Daarom willen we het...

lees meer

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de startdag van de jongvolwassenenkring op 18 september . 

lees meer
8:00 Mannenontbijt
18 sep2021

Voor de mannen van onze gemeente: om in deze tijd van corona weer/meer verbondenheid  te ervaren als mannen...

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit