• " Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Johannes 16: 33
  • " En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; " Lukas 22: 15

Meer over Agenda

Agenda

9:30 vrouwenvereniging (online)

lees meer

19:00 Voorleesmoment

lees meer

DV 15 april willen we deze cursus avonden besluiten met de lezing van Ds. W. Meijer uit Tholen met als Thema: “De val...

lees meer

In de serie Effe praete komt op 16 april aflevering 5 beschikbaar: een gesprek met 3 jongeren uit de gemeente die praten over...

lees meer

Om alvast in uw agenda te zetten, 17 April hopen we een Vrolijke Lente drive te organiseren.  

lees meer

19:00 Voorleesmoment

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit