• " Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. " Exodus 27: 9
  • " Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. " Jesaja 43: 25

Meer over Agenda

Agenda

Maandagavond 18 juni van 18.30 tot 20.30 uur. Dinsdag 19 juni van 8.30 tot 12.00 uur, en van 13.00 tot 16.00 uur. Woensdag 20...

lees meer

van 19.00 tot 20.00 uur Verkoop collectebonnen

lees meer

Maandagavond 18 juni van 18.30 tot 20.30 uur. Dinsdag 19 juni van 8.30 tot 12.00 uur, en van 13.00 tot 16.00 uur. Woensdag 20...

lees meer
zondagsschool
24 jun2018

zondagsschool

lees meer
zondagsschool
01 jul2018

zondagsschool

lees meer

zondagsschool laatste keer

lees meer

Openings ochtend Bijbelstudie 1

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: