• " En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. " Handelingen 24: 25
  • " Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; " 1 Petrus 2: 21

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Ochtenddienst
21 jul2019

09:15 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
21 jul2019

16:30 uur, Dienst

lees meer

Leesdienst

Ochtenddienst
28 jul2019

09:15 uur, Dienst

lees meer

student E. Verhelst

Middagdienst
28 jul2019

16:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Ochtenddienst
04 aug2019

09:15 uur, Dienst

lees meer

ALG onbekend

Middagdienst
04 aug2019

16:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Ochtenddienst
11 aug2019

09:15 uur, Dienst

lees meer

Knd M. Diepeveen

Middagdienst
11 aug2019

16:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C. Gielen

Ochtenddienst
18 aug2019

09:15 uur, Dienst

lees meer

ALG onbekend

Middagdienst
18 aug2019

16:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. L. Groenenberg

Ochtenddienst
25 aug2019

09:15 uur, Dienst

lees meer

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

Middagdienst
25 aug2019

16:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.W. van Estrik

  • © hersteld hervormde kerk 2019