• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Morgendienst
27 mei2018

09:30 uur, Dienst

lees meer

Onbekend

Middagdienst
27 mei2018

17:00 uur, Dienst

lees meer

Knd M. Diepeveen

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
03 jun2018

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Morgendienst,
17 jun2018

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
17 jun2018

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Schinkelshoek

Morgendienst
24 jun2018

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
24 jun2018

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: