• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Ochtenddienst
26 jan2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
26 jan2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Ochtenddienst
02 feb2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C. Gielen

Middagdienst
02 feb2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. K. ten Klooster

Ochtenddienst
09 feb2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
09 feb2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Ochtenddienst
16 feb2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
16 feb2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Ochtenddienst
23 feb2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J. Joppe

Middagdienst
23 feb2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Schinkelshoek

Ochtenddienst
01 mrt2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
01 mrt2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. K.J. Kaptein

Ochtenddienst
08 mrt2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
08 mrt2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst Biddag
11 mrt2020

14:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Avonddienst Biddag
11 mrt2020

19:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Ochtenddienst
15 mrt2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. P.C. Hoek

Middagdienst
15 mrt2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. G.T. van Appeldoorn

Ochtenddienst
22 mrt2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
22 mrt2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Ochtenddienst
29 mrt2020

09:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

Middagdienst
29 mrt2020

17:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. A. Kos

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit