• " En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter zijde, en een aan Zijn linker zijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: " Markus 15 : 27 en 28
  • " Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. " 1 Johannes 3 : 1 en 2

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging "Matthanja"

 

Terugluisteren lezing J. van Hoorn

Op 24 oktober 2017 hield de vrouwenvereniging een Reformatieochtend. Inleider dhr. J. van Hoorn heeft een referaat uitgesproken, welke hier is terug te luisteren: Lezing van Hoorn.mp3

Algemeen

Vrouwenvereniging “Matthanja” heeft als doel: "het geestelijk leven van de leden te versterken d.m.v. gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de belijdenis en de kerkgeschiedenis en/of het praktisch werkzaam zijn in het belang van Gods Koninkrijk”.  De vereniging heeft één bestuur maar is onderverdeeld in twee kringen, een ochtendkring en een avondkring. Wie ’s avonds niet naar de vrouwenvereniging kan gaan heeft zo de mogelijkheid om ’s morgens te gaan. Er is dan ook kinderopvang geregeld. Lidmaatschap van de vrouwenvereniging is niet afhankelijk van de leeftijd. Op dit moment zijn er 65 leden in de leeftijd van 21 tot ruim 80 jaar. We vergaderen om de twee weken op de dinsdag morgen en avond. Ter versterking van de onderlinge band zijn er per seizoen meerdere gezamenlijke vergaderingen. De ene keer op de morgen, de andere keer op de avond. Zie hiervoor ons programma onderaan deze pagina.

Ochtendkring

De ochtendkring vergadert op dinsdagochtend. Tijden: 09.30 uur tot 11.15 uur. Inloop met koffie vanaf 9.00uur. Er is dan een kinderoppas aanwezig. Voor info hierover kunt u Mevr. N. de Waard-Verhoeven bellen tel. 0187-489755.

Avondkring

De avondkring vergadert op dinsdagavond. Tijden:19.30 uur tot 21.30 uur. Inloop met koffie vanaf 19.00uur. Voor info hierover kunt u mevr. E. M. Melaard bellen tel. 0187-486337.

De contributie is dit seizoen vastgesteld op € 20,00 en dient contant te worden betaald bij ontvangst van het bijbelstudie boekje.

Bestuur Ochtendkring

Presidente:
Mevr. N. de Waard-Verhoeven
Amalia van Solmsweg 9
3241 XJ Middelharnis 
0187-489755
Email: n.dewaard@kliksafe.nl

Secretaris:
Mevr. J. van Rossum
Kraayerdijk 35
3248LC Melissant
0187-603513
Email:j-vanrossum@hotmail.com

Penningmeester:
Mevr. G. Kwakernaak-Verheij
Klinkerlandseweg 17
3244 BD Nieuwe-Tonge
0187-652098
Email: info@kwekerijdehalvemaan.nl

Bestuur Avondkring

1e presidente:
Mevr. E. M. Melaard-Keijzer 
Marietjespad 47 
3241 BN Middelharnis 
0187-486337 
Email: ellymelaard@hotmail.nl

Secretaris:
Mevr. J. Kieviet-de Visser
Violierstraat 10
3245 CW Sommelsdijk
0187-485375
Email: vvmatthanja@gmail.com 

Penningmeester:
Mevr. H. Robijn-Jelier
De Klaver 123
3245 XT Sommelsdijk
0187-483975
Email: aarobijn@hetnet.nl

Algemeen adjunct:
Mevr. C. J. van der Made-Sarelse
Dirk Bosstraat 23
3241 GE Middelharnis
0187-484228
Email: jvdmade@hetnet.nl

De Bijbelstudies voor het seizoen 2017-2018 gaan over de 'De geestelijke wapenrusting'.

12 september     Gezamelijke openingsavondvergadering  

Bijbelstudie 1     Strijd

26 september    Ochtend en avondvergadering 

Bijbelstudie 2    Opwekking en toerusting tot de strijd

10 oktober          Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 3    Tegenstander(s)

24 oktober         Gezamenlijke  Hervormingsochtend

7   november     Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 4    De lendenen omgord

21 november     Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 5    Borstwapen der gerechtigheid

5  december      Gezamenlijke ochtendvergadering

Bijbelstudie 6   Geschoeide voeten

19 december     Gezamenlijke Kerstavond met de mannenvereniging

2018

9 januari            Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 7   Schild des geloofs

23 januari          Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 8   Helm der zaligheid                                              

6   februari        Gezamelijke jaarvergadering

20 februari        Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 9   Zwaard des Geestes

13  maart            Gezamenlijke ochtendvergadering

Bijbelstudie 10  Hoe te strijden

27 maart           Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging

10 april              Ochtend en avondvergadering

Bijbelstudie 11  De overwinning

24 april              Gezamenlijke afsluitavond

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: