Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging "Matthanja"

Algemeen

Vrouwenvereniging “Matthanja” heeft als doel: "het geestelijk leven van de leden te versterken d.m.v. gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de belijdenis en de kerkgeschiedenis en/of het praktisch werkzaam zijn in het belang van Gods Koninkrijk”.  We komen bij elkaar om de twee weken op de dinsdag morgen.  Inloop met koffie vanaf 9.15uur. Lidmaatschap van de vrouwenvereniging is niet afhankelijk van de leeftijd. Op dit moment zijn er 45l eden. We behandelen elk seizoen de bijbelstudies uit het boekje van de HHV. De contributie is dit seizoen vastgesteld op € 15,00. Graag contant betalen op de openinsochtend.  Het bijbelstudie boekje krijg je op de openings ochtend.

Bestuur 

 

Presidente:                                                                                                    2e Presidente:
Mevr. K. Wolfert-Tanis                                                                              Mevr. J. van Rossum-de Bruyne
Gerbera 29                                                                                                    Kraaijerdijk 35
3247 DR Dirksland                                                                                     3248 LC Melissant
0187-601241                                                                                                  0187-603513
gwolfert62@gmail.com                                                                            j-vanrossum@hotmail.com

Secretaresse:                                                                                               1e Penningmeester:
Mevr. A. Tanis-Tanis                                                                                  Mevr. G. Kwakernaak-Verheij
Christiaan de Vrieslaan 43                                                                      Klinkerlandseweg 17
3241 GC Middelharnis                                                                              3241 BD Nieuwe-Tonge
0187-701132                                                                                                 0187-652098
koan.tanis@solcon.nl                                                                               info@kwekerijdehalvemaan.nl

Algemeen Adjunct:
Mevr. M. in 't Veld 
Lindelaan 6
3241 BK Middelharnis
0187-632033
m.s.int.veld@gmail.com

 

Seizoen 2023-2024

19 september  Openings ochtend Bijbelstudie 1    Petrus geroepen
3 oktober         Vrouwenkring Bijbelstudie 2    Petrus wandelt op de zee
24 oktober         Vrouwenkring Bijbelstudie 3    Petrus en zijn belijdenis
7 november     Vrouwenkring Bijbelstudie 4 Petrus en de voetwassing
21 november    Spreker ( nadere info volgt)

5 december       Vrouwenkring Bijbelstudie 5    Petrus verloochent Jezus

2024
9  januari Vrouwenkring Bijbelstudie 6 Petrus en de opstanding
23 januari Vrouwenkring Bijbelstudie 7 Petrus in het ambt hersteld
6 februari Jaarvergadering
27 februari Vrouwenkring Bijbelstudie 8 Petrus en Pinkesteren
19maart Vrouwenkring Bijbelstudie 9 Petrus en de kreupele man
9 april  Vrouwenkring Bijbelstudie 10 Petrus en Dorkas
23 april Vrouwenkring Bijbelstudie 11 Petrus en de heidenen
14 mei Afsluiting van het seizoen
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit