• " En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: " MattheĆ¼s 27 : 45 en 46
  • " Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, " Jesaja 50 : 10

Meer over Wie zijn wij?

Orgel

Het orgel van de Hersteld Hervormde Rehobôthkerk te Sommelsdijk is gebouwd in 1961 door Gebroeders Van Vulpen Orgelmakers uit Utrecht voor de Pauluskerk te Rotterdam. Door de sluiting van deze kerk kwam het orgel in de verkoop, waarna het is gekocht door de Hersteld Hervormde Gemeente te Middelharnis/Sommelsdijk. In 2007 is het orgel gerenoveerd door Steendam orgelbouw uit Roodeschool en geplaatst in de Rehobôthkerk te Sommelsdijk. Sinds 2008 is het orgel in onderhoud bij Orgelmakerij Reil uit Heerde. Deze firma heeft het orgel in 2010 voorzien van nieuw toetsbeleg. In de eerste maanden van 2017 is er groot onderhoud aan het orgel uitgevoerd door Orgelmakerij Reil uit Heerde. Hierbij is veel achterstallig technisch onderhoud weggewerkt, zoals o.a. het restaureren van de handklavieren en het pedaalklavier, alsook het vernieuwen van de tremulanten. Om het orgel meer grondtoon te geven en de totaalklank in balans te brengen zijn tevens een aantal registers aangepast. De tongwerken Fagot en Trompet van pedaal, Trompet van hoofdwerk en Dulciaan van rugwerk zijn nagenoeg vernieuwd. Verder is de Mixtuur van het pedaal vervangen door een nieuw gemaakte Roerquint 6 voet en is de Nasard 1 1/3 voet van het rugwerk opgeschoven tot een Nasard 2 2/3 voet. Ook is de Quintadeen 16 voet van het hoofdwerk één pijp opgeschoven en hiervoor een nieuwe pijp bijgemaakt. Tot slot is de intonatie van het orgel (met name van de grondstemmen) nagelopen en aan de kerkruimte aangepast. Thans ademt en straalt de orgelklank als nooit tevoren. Tijdens een feestelijke presentatieavond op 25 april 2017 is het orgel opnieuw in gebruik genomen. Het orgel telt 29 stemmen verdeeld over 3 klavieren en vrij pedaal en blijft een prachtig voorbeeld van de orgelbouw van na de Tweede Wereldoorlog.

Dispositie

Hoofdwerk   Rugwerk   Borstwerk   Pedaal  
Prestant 8 Prestant 4 Gedekt 8 Prestant 8
Quintadeen 16 Holpijp 8 Gedekte fluit 4 Bourdon 16
Roerfluit 8 Roerfluit 4 Prestant 2 Octaaf 4
Octaaf 4 Nasard 2 2/3 Octaaf 1 Roerquint 6
Spitsfluit 4 Gemshoorn 2 Cymbel 2 st. Fagot 16
Octaaf 2 Sesquialter 2 st. Regaal 8 Trompet 8
Mixtuur 5-6 st. Scherp 4 st. Tremulant   Schalmei 4
Trompet 8 Dulciaan 8        
    Tremulant          

 

Koppels

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: