Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Veiligheid

Veilig jeugdwerk

Als Hersteld Hervormde Kerk zijn we een kerkelijke gemeente in Middelharnis/Sommelsdijk. Een plek waar vele mensen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. Om samen te zingen, te danken, God te eren en te luisteren naar Gods Woord en naar elkaar. We hebben naast de zondagse bijeenkomsten ook contact met elkaar. Ook is er aandacht nodig om die contacten goed te laten groeien. Zoals een plant of mens ondersteuning nodig heeft, kun je ook in het groeien van contacten wel steun gebruiken.
Een van de dingen waarin we dan als kerkenraad onze verantwoordelijkheid willen nemen is o.a. het helpen met het voor iedereen veilig houden van de ontmoetingen en contacten. Voor jong en oud. Van de crèche, het jeugdwerk, de ouderen tot de ontmoetingen (bij) de erediensten. Van persoonlijke veiligheid, veiligheid in het gezin tot in grotere groepen.
Hoe krijg je een veilige omgeving in je kerk? Wat als je merkt dat het lastig bespreekbaar is, of helemaal geen onderwerp is bij de medekerkleden?  Gaat het over schelden en buiten sluiten en ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is een veilige of onveilige ontmoeting of contact?
Als kerkelijke gemeente HHK Middelharnis/Sommelsdijk hebben we stappen gezet om te helpen werken aan een veilige kerk.

  • De kerkenraad heeft mevr. J. Soeteman-Lokker uit Goedereede aangesteld als intern vertrouwenspersoon. Zij heeft de cursus Intern Vertrouwenspersoon (IVP) gevolgd. Je kunt bij haar terecht voor vragen op dit gebied en eventuele vermoedens of het doen van meldingen. Zie verder hieronder bij het kopje 'Interne vertrouwenspersoon'
  • Er zijn gedragsregels opgesteld en een gedragscode die bekend moet zijn en ondertekend is door de personen die in de gemeente met jeugd werken.
  • Voor iedere persoon ouder dan 16 jaar wordt er door de kerkvoogdij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
  • We zijn aangesloten bij het meldpunt Misbruik https://meldpuntmisbruik.nl/het-meldpunt/

 

Voor een veilig “thuis”

Wil je meer weten over dit thema van veilig jeugdwerk, dan kun je op internet verder zoeken.
Bijvoorbeeld op de website: meldpunt misbruik. Een landelijke samenwerking van diverse kerkgemeenschappen.
Heb je vermoedens, of weet je zeker dat contacten niet veilig zijn voor jezelf of mensen om je heen? Wil je dan meteen contact maken met onze interne vertrouwenspersoon ?
Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Blijf er niet mee zitten.
Neem contact op, ook als je liever anoniem blijft, liefst per mail: vertrouwenspersoon@hhgmiddelharnis.nl 

 

Interne vertrouwenspersoon

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Daarom heeft de Hersteld Hervormde Kerk zich aangemeld bij het Meldpunt Seksueel  Misbruik in kerkelijke relaties.

De werkgroep seksueel misbruik van de HHK  adviseert  om een Intern Vertrouwenspersoon (IVP) aan te stellen en daarnaast te werken aan preventie binnen de gemeente. Veilig jeugdwerk is een agendapunt op de kerkenraadsvergadering. ‘Voorkomen is beter dan genezen.’

De kerkenraad heeft mevr. J. Soeteman-Lokker uit Goedereede aangesteld als intern vertrouwenspersoon. Zij  heeft de cursus Intern Vertrouwenspersoon (IVP) gevolgd.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Blijf er niet mee zitten.

Neem contact op, ook als je liever anoniem blijft, liefst per mail: vertrouwenspersoon@hhgmiddelharnis.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit