Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Diaconale hulpdienst Rivkah

Hulp nodig?

Iedereen heeft weleens hulp of ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij huishoudelijk werk na een ziekenhuisopname of vervoer naar het ziekenhuis. Als uw netwerk van familie en vrienden hiervoor te klein is of u kunt niet terecht bij gemeenteleden die u kent, dan kunt u een beroep doen op Rivkah, de diaconale hulpdienst van onze gemeente.

Deze hulpdienst staat onder verantwoordelijkheid van de diaconie en werkt met vrijwilligers uit de gemeente. Een aantal personen coördineren de aanvragen en zoeken een passende vrijwilliger bij de vraag.

Het kan zijn dat de pastoraal werker, predikant, diaken, wijkouderling of een gemeentelid u wijst op de mogelijkheden die Rivkah biedt.

Niet alleen voor hulpvragen maar ook voor het organiseren van bezoek aan bijvoorbeeld ouderen of langdurig zieken denken we graag met u mee.

Wat kan Rivkah voor u betekenen?

Een vrijwilliger van Rivkah kan gevraagd worden voor:

het brengen van een bezoek

 • aan ouderen
 • bij ziekte
 • om een mantelzorger te ontlasten
 • tijdens of na een voor u moeilijke periode

een gezin

 • om bij te dragen aan ondersteuning of ontspanning als er zorgen zijn

hulp bij ziekte of beperking

 • vervoer en/of begeleiding naar een medische afspraak
 • het bezoeken van familie bij een opname elders
 • tijdelijke ondersteuning in het huishouden (niet bij vakantie van reguliere schoonmaakhulp)
 • kortdurende maaltijdvoorziening
 • het begeleiden bij een wandeling of boodschappen doen

Hoe vraagt u hulp van Rivkah aan?

Rivkah wil graag laagdrempelig hulp bieden. De coördinatoren zijn bereikbaar via de contactgegevens (zie hieronder).

Vaak is telefonisch overleg voldoende en kunnen vrijwilligers worden ingezet. Er worden met u en de vrijwilliger(s) afspraken gemaakt over de inhoud van het werk, de frequentie, tijden, etc., zodat u op elkaar kunt rekenen.

Soms is het goed om uw vraag uitgebreider te bespreken tijdens een intakegesprek. Samen met u zoeken we naar een best passend ant- woord op uw vraag. Dit kan in een aantal situaties betekenen dat u advies krijgt om professionele hulp in te schakelen. De coördinator ondersteunt u hierbij indien nodig.

Wat kost hulp of ondersteuning van Rivkah?

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Er wordt dus geen vergoeding gevraagd. Wel rekenen wij een kilometervergoeding als u van begeleidend vervoer gebruikt maakt. De coördinator informeert u dan hierover. De kosten mogen geen belemmering zijn hulp om te vragen.

De vrijwilligers van Rivkah

 • zijn gemotiveerd
 • ondernemen geen (nieuwe) actie zonder overleg met één van de coördinatoren
 • zijn tijdens hun werkzaamheden verzekerd
 • hebben een privacy- en geheimhoudingsverklaring ondertekend

Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.
Galaten 6:2

Vanuit deze Bijbelse gedachte is de diaconale hulp- en bezoekdienst opgezet door de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk.

Rivkah betekent ‘dienaar van God’. Zó willen de vrijwilligers van Rivkah er voor u zijn.

Contact

Rivkah is bereikbaar* via

Als de telefoon niet wordt opgenomen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail of stuur een e-mail. U krijgt binnen 24 uur bericht van de coördinator.

* ook voor het aanmelden als vrijwilliger!

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit