• " Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. " Johannes 10: 9
  • " Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij tochGods kinderen zijn?
    Daarom, dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. "
    H.C. Zondag 13

Meer over Wie zijn wij?

Diaconale hulpdienst Rivkah

Hulp nodig?

Iedereen heeft weleens hulp of ondersteuning nodig. Mocht u om wat voor reden dan ook hiervoor niet bij familie, vrienden of buren terecht, dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van Rivkah. Dit is de Diaconale Hulpdienst van de Hersteld Hervormde gemeente Middelharnis/Sommelsdijk.

Welke hulp kunnen wij bieden?
Denk bijvoorbeeld aan:
• Begeleidend vervoer
• Boodschappen doen
• Licht huishoudelijk werk
• Ondersteuning van mantelzorgers
• Bezoeken bij eenzaamheid

Voor wie?

Het maakt niet uit of u jong bent of wat ouder, een gezin hebt of alleenstaand bent: de hulp is er voor iedereen.

Door wie?

De Diaconale Hulpdienst valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft een lidmaatschap bij de Nederlandse Patiëntenvereniging.

Er zijn vrijwilligers die u komen helpen. Deze vrijwilligers:
• Zijn gemotiveerd
• Ondernemen geen (nieuwe) actie zonder overleg met één van de coördinatoren
• Zijn tijdens hun werkzaamheden verzekerd
• Respecteren uw privacy

Hoe krijgt u hulp?

U vertelt de coördinator wat er aan de hand is. Vervolgens komen we bij u thuis om de hulpvraag door te nemen. Wij bieden kortdurende hulp. Indien na de afgesproken termijn voor langere tijd hulp nodig is, bekijkt de coördinator of er mogelijkheden zijn om u door te verwijzen naar een andere instantie.

Kosten

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Er wordt dus geen vergoeding gevraagd. Wel vragen wij een kilometervergoeding als u van begeleidend vervoer gebruikt maakt. De coördinator kan u hier verder over informeren.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons bellen op: 06 44 09 32 36

Mocht de telefoon niet worden opgenomen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan door de coördinator teruggebeld. U krijgt binnen 24 uur reactie.

Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Dat kan ook via bovenstaand nummer of via: hulpdiensthhk@outlook.com

  • © hersteld hervormde kerk 2019