• " En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. " Lukas 23: 34 a
  • " Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " Romeinen 8: 31

Meer over Wie zijn wij?

Diaconale hulpdienst Rivkah

Hulp nodig?

Iedereen heeft weleens hulp of ondersteuning nodig. Mocht u om wat voor reden dan ook hiervoor niet bij familie, vrienden of buren terecht, dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van Rivkah. Dit is de Diaconale Hulpdienst van de Hersteld Hervormde gemeente Middelharnis/Sommelsdijk.

Welke hulp kunnen wij bieden?
Denk bijvoorbeeld aan:
• Begeleidend vervoer
• Boodschappen doen
• Licht huishoudelijk werk
• Ondersteuning van mantelzorgers
• Bezoeken bij eenzaamheid

Voor wie?

Het maakt niet uit of u jong bent of wat ouder, een gezin hebt of alleenstaand bent: de hulp is er voor iedereen.

Door wie?

De Diaconale Hulpdienst valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft een lidmaatschap bij de Nederlandse Patiëntenvereniging.

Er zijn vrijwilligers die u komen helpen. Deze vrijwilligers:
• Zijn gemotiveerd
• Ondernemen geen (nieuwe) actie zonder overleg met één van de coördinatoren
• Zijn tijdens hun werkzaamheden verzekerd
• Respecteren uw privacy

Hoe krijgt u hulp?

U vertelt de coördinator wat er aan de hand is. Vervolgens komen we bij u thuis om de hulpvraag door te nemen. Wij bieden kortdurende hulp. Indien na de afgesproken termijn voor langere tijd hulp nodig is, bekijkt de coördinator of er mogelijkheden zijn om u door te verwijzen naar een andere instantie.

Kosten

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Er wordt dus geen vergoeding gevraagd. Wel vragen wij een kilometervergoeding als u van begeleidend vervoer gebruikt maakt. De coördinator kan u hier verder over informeren.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons bellen op: 06 44 09 32 36

Mocht de telefoon niet worden opgenomen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan door de coördinator teruggebeld. U krijgt binnen 24 uur reactie.

Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Dat kan ook via bovenstaand nummer of via: rivkah@hhgmiddelharnis.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit