Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Jeugdraad

De jeugdraad heeft tot doel verenigingsactiviteiten op elkaar af te stemmen. De jeugdraad is samengesteld vanuit de leiders van:

  • de jeugdclubs
  • de jeugdvereniging
  • kerkenraad (jeugdouderling, c.q. voorzitter)

De jeugdraad komt tenminste 3 keer per jaar bijeen en brengt jaarlijks verslag uit aan de kerkenraad.  De contacten van de clubs en jeugdverenigingen met de kerkenraad verlopen gewoonlijk via de voorzitter van de jeugdraad.

Contactpersoon


J. den Ouden (Voorzitter)
Tel. 0187 - 664592
Email: jdenouden@hhgmiddelharnis.nl

WJ. Struik (Penningmeester)
Tel. 0187 - 844695
Email: willemjan@bevenco.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit