• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas om ouders in de gelegenheid te stellen samen de eredienst bij te wonen. Om de beurt zorgen ouders volgens een rooster voor de kinderen van anderen. Het is fijn als u ook meedoet. De coördinatie is in handen van:


Marianne de Ruiter
Marietjespad 31
3241 BN Middelharnis
Marianne_123@live.nl


Marjolein Struik
Essenlaan 1
3247 GG Dirksland
Hofmanmarjolein@gmail.com


kinderoppas/Oppasrooster_okt_2021-2022.pdf

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit