• " O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! " Jesaja 40: 9 en 10
  • " vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! " Jesaja 40: 9

Meer over Gemeenteleven

Cursus Geestelijke Vorming

Praktische informatie

De bijeenkomsten beginnen om 19.45 tot 21.30 uur.

Worden gehouden in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44 3245 DL Sommelsdijk. Bij de  ingang van Middelharnis/Sommelsdijk.

Het cursusgeld bedraagt € 15.-- voor de gehele cursus, of € 3.50 per avond, inclusief koffie en excerpt van de lezing.

Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij:

Nelleke Bakker, Tel. 0187-486383 (’s avonds).

Van harte welkom!

Namens de Stuurgroep: Ds. C. Gielen 2018/2019

Pr0gamma

Vanaf het seizoen 1978/79 mogen we de lezingen verzorgen voor deze cursus.  Tot opbouw van het geestelijke leven in deze hectische tijden. Graag geven we u dan ook de data en de onderwerpen door opdat u deze kunt noteren en anderen daartoe opwekken: Kom ga met ons, en doe als wij…graag ontmoeten we jongeren en ouderen uit de brede regio van onze eilanden en daarbuiten.

Alle avonden worden D.V. op donderdag gehouden.

27 september      Ds. K. ten Klooster,  “Prediking van de Verzoening”.

18 oktober           Ds. A. Kos, “Uitverkiezing! Beter maar niet over hebben.”

22 november       Ds. R. Kok, “Bidden en vasten” (Gebed en onthouding)

10 januari             Steven Middelkoop Jeugdwerkleider, “De kerk en jongeren, jongeren en de kerk“

7 februari            Dhr. G. Slootweg, (onderwerp nog niet bekend)

7 maart                 Prof. A. Baars,  “Prediking in de crisis“

   

De Stuurgroep

Het doel van de cursus is om jong en oud toe te rusten voor dogmatische, pastorale en ethische problemen waarvoor men in de hedendaagse maatschappij komt te staan.

Een cursusavond wordt ingeleid door een spreker uit de reformatorische kring. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De stuurgroep van de cursus is samengesteld uit leden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis/Sommelsdijk en de Chr. Gereformeerde Kerk uit Middelharnis.

 

Terugluisteren 2018/2019

22-11-2018 Ds. R. Kok "Bidden en vasten" (Gebed en onthouding).mp3

18-10-2018 Ds. A. Kos  "Uitverkiezing Beter maar niet over hebben".mp3

27-09-2018 Ds. K. ten Klooster "Prediking van de verzoening"

 

Terugluisteren 2017/2018

8 -03-2018   C.G.V._Dhr. H. van Groningen "Omgaan met verschillen binnen de chistelijke gemeente"

8-02-2018._C.G.V._Ds._A.A.F. v d Weg "de inwonende zonde"

11-01-2018  Ds. P.D.J. Buijs "De onheilig heilige"

23-11-2017 Ds. P.C. den Ouden: "U dan die gelooft is Hij dierbaar"

26-10-2017 Ds. W.A. Zondag Lessen van professor Agur

21-09-2017 Prof. M.J. Kater De prediking van de Hebreenbrief voor vandaag

Terugluisteren 2016/2017

16-03-2017 Ds L.A den Butter Een vreemdeling voor God een vreemdeling voor de wereld

02-02-2017 Ds. J Westerink "Genade brengt mij Thuis"

12-01-2017 Ds. W. Zondag "Hoe brengen we de zondag door met ons gezin"

10-11-16 Evangelist Rasak Avakthi Staphorst "Geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht"

16-10-13 Dr. P.C. Hoek, Sommelsijk "Ben ik in Christus?

16-09-22 Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep "Reformatorische prediking, dus Evangelisch"

Terugluisteren 2015/2016

16-03-17 Ds. D.W. Tuinier Waarde,  Heiligmaking noodzakelijk tot zaligheid

16-02-11 Ds. J. Westerink, “Erfgenamen van God.”      

16-01-14 Ds. D.J. Diepenbroek St. Annaland, “Een lastige steen… de bestreden plaats van Israël onder de volkeren”.  

15-11-12 Ds. R.A.M. Visser Terneuzen,  “Kerkverlating” 

15-10-01 Ds. J.M.J. Kieviet Renswoude, “Kun je zingen van de verkiezing“

15-09-17 Dr. P.C. Hoek Hoevelaken,   Merk op mijn ziel…” Luisteren naar de prediking.

Terugluisteren 2014/2015

15-03-26 Dhr. H. van Groningen, Verkiezing en verantwoordelijkheid   

15-02-12 Ds. J. Westerink,  Prediking en toekomstverwachting

15-01-15 Ds. G.R.  Procee,  Is de kinderdoop wel bijbels?

14-11-20 Dr. S.D. Post, Duivels dichtbij

14-10-09 Ds. K.J. Kaptein, Over wonderen gesproken

14-09-18 Dr. P. de Vries, De actualiteit van het boek Daniel

De cursussen die niet meer in de rij staan vermeld kunnen ten alle tijden worden opgevraagd bij Dhr. J. v.d. Groef,  tel. 0187-482618. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018