• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Gemeenteleven

Cursus Geestelijke Vorming

Praktische informatie

De cursus vindt 6 maal per winterseizoen plaats op een donderdag en begint om kwart voor acht in de Rehobôthkerk, bij de ingang van Middelharnis/Sommelsdijk: Olympiaweg 44, 3245 DL Sommelsdijk, tel. 0187 – 48 65 95.

Het cursusgeld bedraagt € 15,-- voor de gehele cursus (6 avonden), of € 3,50 per avond, inclusief koffie en excerpt van de lezing. Het bedrag kan eventueel worden overgemaakt op IBAN NL71 INGB 0001 2522 73 t.n.v. Cursus Geestelijke Vorming, p/a Azaleastraat 19, 3245 CB  Sommelsdijk.

Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij Kati Mulder, tel.0187-482443 (’s avonds)

Van harte welkom!

Pr0gamma 2018/2019

De data voor het seizoen 2018/2019 zijn:

27 september 2018
18 oktober 2018
22 november 2018
10 januari 2019
7 februari 2019
7 maart 2019

De Stuurgroep

Het doel van de cursus is om jong en oud toe te rusten voor dogmatische, pastorale en ethische problemen waarvoor men in de hedendaagse maatschappij komt te staan.

Een cursusavond wordt ingeleid door een spreker uit de reformatorische kring. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De stuurgroep van de cursus is samengesteld uit leden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis/Sommelsdijk en de Chr. Gereformeerde Kerk uit Middelharnis.

Terugluisteren 2017/2018

8 -03-2018   C.G.V._Dhr. H. van Groningen "Omgaan met verschillen binnen de chistelijke gemeente"

8-02-2018._C.G.V._Ds._A.A.F. v d Weg "de inwonende zonde"

11-01-2018  Ds. P.D.J. Buijs "De onheilig heilige"

23-11-2017 Ds. P.C. den Ouden: "U dan die gelooft is Hij dierbaar"

26-10-2017 Ds. W.A. Zondag Lessen van professor Agur

21-09-2017 Prof. M.J. Kater De prediking van de Hebreenbrief voor vandaag

Terugluisteren 2016/2017

16-03-2017 Ds L.A den Butter Een vreemdeling voor God een vreemdeling voor de wereld

02-02-2017 Ds. J Westerink "Genade brengt mij Thuis"

12-01-2017 Ds. W. Zondag "Hoe brengen we de zondag door met ons gezin"

10-11-16 Evangelist Rasak Avakthi Staphorst "Geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht"

16-10-13 Dr. P.C. Hoek, Sommelsijk "Ben ik in Christus?

16-09-22 Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep "Reformatorische prediking, dus Evangelisch"

Terugluisteren 2015/2016

16-03-17 Ds. D.W. Tuinier Waarde,  Heiligmaking noodzakelijk tot zaligheid

16-02-11 Ds. J. Westerink, “Erfgenamen van God.”      

16-01-14 Ds. D.J. Diepenbroek St. Annaland, “Een lastige steen… de bestreden plaats van Israël onder de volkeren”.  

15-11-12 Ds. R.A.M. Visser Terneuzen,  “Kerkverlating” 

15-10-01 Ds. J.M.J. Kieviet Renswoude, “Kun je zingen van de verkiezing“

15-09-17 Dr. P.C. Hoek Hoevelaken,   Merk op mijn ziel…” Luisteren naar de prediking.

Terugluisteren 2014/2015

15-03-26 Dhr. H. van Groningen, Verkiezing en verantwoordelijkheid   

15-02-12 Ds. J. Westerink,  Prediking en toekomstverwachting

15-01-15 Ds. G.R.  Procee,  Is de kinderdoop wel bijbels?

14-11-20 Dr. S.D. Post, Duivels dichtbij

14-10-09 Ds. K.J. Kaptein, Over wonderen gesproken

14-09-18 Dr. P. de Vries, De actualiteit van het boek Daniel

De cursussen die niet meer in de rij staan vermeld kunnen ten alle tijden worden opgevraagd bij Dhr. J. v.d. Groef,  tel. 0187-482618. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: