• " En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. " Jesaja 22: 12
  • " Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. " 2 Korinthe 2: 17

Meer over Gemeenteleven

Cursus Geestelijke Vorming

Praktische informatie

Namens de stuurgroep van de cursus geestelijke vorming nodigen we u van harte uit tot het bijwonen van de avonden. Deze worden gehouden in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44, 3245 DL Sommelsdijk. De aanvang is 19.45.

Het cursusgeld bedraagt € 18.-- voor de gehele cursus, of € 3.50 per avond. Het rekeningnummer is NL77RABO0332289338, t.n.v. N.A. Bakker - van Spronsen e/o C. Gielen o.v.v. “Cursus Geestelijke Vorming.

Alle data onder het voorbehoud van Jacobus

Pr0gamma 2020/2021

15 oktober 2020: Ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk, Thema: 'Het gezag van de Heilige Schrift' (Video terugkijken)
26 november 2020: Prof. Dr. W. de Vries, Wageningen, Thema: ‘Evolutie, wat is het bewijs en wat is in het geding’ (Video terugkijken)
14 januari 2021: Dr. C. P. de Boer, Sliedrecht, Thema: ‘75 jaar na Auschwitz, waar staan we en hoe gaan we verder?’ (Video terugkijken)
11 februari 2021: Ds. J. M. J. Kieviet, Renswoude, Thema: ‘Was de afscheiding een vergissing?’ (Video terugkijken)
18 maart 2021: Dr. P. C. Hoek, Middelharnis, Thema: ‘De soevereiniteit van God’ (Video terugkijken)
15 april 2020: Ds. W. Meijer, Tholen, Thema: ‘De val van Babylon’ n.a.v. Openbaring 17-19 (Video terugkijken)

De Stuurgroep

Het doel van de Cursus Geestelijke Vorming is om jong en oud toe te rusten voor dogmatische, pastorale en ethische problemen waarvoor men in de hedendaagse maatschappij komt te staan. Een cursusavond wordt ingeleid door een spreker uit de reformatorische kring. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De stuurgroep van de cursus is samengesteld uit leden van de Hervormde Kerk te Middelharnis, de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis/Sommelsdijk en de Chr. Gereformeerde Kerk te  Middelharnis.

Terugluisteren 2020/2021

15-04-2021 Ds. W. Meijer, Thema: De val van Babylon.mp3
18-03-2021 Ds. P.C. Hoek, "De soevereinintieit van God".mp3
19-02-2021 Ds. J.M.J. Kieviet "Stervenkunst, lessen tijdens een pandemie".mp3
14-01-2021 ds._C.P. de Boer Thema 75 jaar na Auschwitz, waar staan we en hoe gaan we veder?.mp3
26-11-2020 Prof. Dr. W. de Vries, Evolutie, wat is het bewijs en wat is in het geding.mp3
15 okt. Ds.M.K. de Wilde "Het gezag van de Heilige Schrift".mp3

Terugluisteren 2019/2020

05-02-2020 Ds. J. van Rijswijk "Huisbezoek-Hartenbezoek.
26-09-2019 Dr. C.P. de Boer "De Kerk en het kerkelijk leven in de Nieuw Testamentische periode".mp3
17-10-2019 Dr. P.C. Hoek "Hoe spreekt de Bijbel over de hel".mp3
14-11-2019 Ds, R. Kok "De Heere dienen met blijdschap".mp3
9 jan 2020 Prof. Dr. W. van Vlastuin "Geloven in een postmoderne  cultuur?.mp3

Terugluisteren 2018/2019

07-03-2019 Prof. A. Baars "Prediking in de crisis".mp3
07-02-2019 Dhr. G. Slootweg "Dordse synode".mp3
10-01-2019 Steven Middelkoop  De kerk en jongeren, jongeren en de kerk.mp3
22-11-2018 Ds. R. Kok "Bidden en vasten" (Gebed en onthouding).mp3
18-10-2018 Ds. A. Kos  "Uitverkiezing Beter maar niet over hebben".mp3
27-09-2018 Ds. K. ten Klooster "Prediking van de verzoening"

Terugluisteren 2017/2018

8 -03-2018   C.G.V._Dhr. H. van Groningen "Omgaan met verschillen binnen de chistelijke gemeente"
8-02-2018._C.G.V._Ds._A.A.F. v d Weg "de inwonende zonde"
11-01-2018  Ds. P.D.J. Buijs "De onheilig heilige"
23-11-2017 Ds. P.C. den Ouden: "U dan die gelooft is Hij dierbaar"
26-10-2017 Ds. W.A. Zondag Lessen van professor Agur
21-09-2017 Prof. M.J. Kater De prediking van de Hebreenbrief voor vandaag

Terugluisteren 2016/2017

16-03-2017 Ds L.A den Butter Een vreemdeling voor God een vreemdeling voor de wereld
02-02-2017 Ds. J Westerink "Genade brengt mij Thuis"
12-01-2017 Ds. W. Zondag "Hoe brengen we de zondag door met ons gezin"
10-11-16 Evangelist Rasak Avakthi Staphorst "Geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht"
16-10-13 Dr. P.C. Hoek, Sommelsijk "Ben ik in Christus?
16-09-22 Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep "Reformatorische prediking, dus Evangelisch"

Terugluisteren 2015/2016

16-03-17 Ds. D.W. Tuinier Waarde,  Heiligmaking noodzakelijk tot zaligheid
16-02-11 Ds. J. Westerink, “Erfgenamen van God.”     
16-01-14 Ds. D.J. Diepenbroek St. Annaland, “Een lastige steen… de bestreden plaats van Israël onder de volkeren”.  
15-11-12 Ds. R.A.M. Visser Terneuzen,  “Kerkverlating” 
15-10-01 Ds. J.M.J. Kieviet Renswoude, “Kun je zingen van de verkiezing“
15-09-17 Dr. P.C. Hoek Hoevelaken,   Merk op mijn ziel…” Luisteren naar de prediking.

Terugluisteren 2014/2015

15-03-26 Dhr. H. van Groningen, Verkiezing en verantwoordelijkheid   
15-02-12 Ds. J. Westerink,  Prediking en toekomstverwachting
15-01-15 Ds. G.R.  Procee,  Is de kinderdoop wel bijbels?
14-11-20 Dr. S.D. Post, Duivels dichtbij
14-10-09 Ds. K.J. Kaptein, Over wonderen gesproken
14-09-18 Dr. P. de Vries, De actualiteit van het boek Daniel

De cursussen die niet meer in de rij staan vermeld kunnen ten alle tijden worden opgevraagd bij Dhr. J. v.d. Groef,  tel. 0187-482618. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit