• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Gemeenteleven

Cursus Geestelijke Vorming

Praktische informatie

Namens de stuurgroep van de cursus geestelijke vorming nodigen we u van harte uit tot het bijwonen van de avonden. Deze worden gehouden in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44, 3245 DL Sommelsdijk. De aanvang is 19.45.

Het cursusgeld bedraagt € 18.-- voor de gehele cursus, of € 3.50 per avond. Het rekeningnummer is NL77RABO0332289338, t.n.v. N.A. Bakker - van Spronsen e/o C. Gielen o.v.v. “Cursus Geestelijke Vorming.

Alle data onder het voorbehoud van Jacobus

De Stuurgroep

Het doel van de Cursus Geestelijke Vorming is om jong en oud toe te rusten voor dogmatische, pastorale en ethische problemen waarvoor men in de hedendaagse maatschappij komt te staan. Een cursusavond wordt ingeleid door een spreker uit de reformatorische kring. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De stuurgroep van de cursus is samengesteld uit leden van de Hervormde Kerk te Middelharnis, de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis/Sommelsdijk en de Chr. Gereformeerde Kerk te  Middelharnis.

Programma  2021-2022

23 sep. Ds. G. Kater, Arnemuiden, De zekerheid van het geloof
14 okt. Dr. A.J. van den Herik, Dordrecht , Het visioen van de derde tempel (Ezechiël 40-48)
18 nov. Ds. F. van Binsbergen, Rotterdam-Kralingen,  Onderwerp nog onbekend.
20 jan. Prof. Dr. A. Baars, Drie-enig God, U zij de d’eer Over de geestelijke betekenis van de drie-eenheid.
17 feb. Dr. M. Klaassen, Arnemuiden,  Het belang van de historische Adam
17 mrt. Ds. J.M.J. Kieviet, Renswoude,  Was de afscheiding een vergissing

Terugluisteren 2021/2022

14-10-2021 Dr. A.J. van den Herik, "Het visioen van de derde tempel" (Ezechiël 40-48).mp3
23-09-2021 Ds. G. Kater, "De zekerheid van het geloof".mp3 | (Video terugkijken)

Terugluisteren 2020/2021

15-04-2021 Ds. W. Meijer, Thema: De val van Babylon.mp3 | (Video terugkijken)
18-03-2021 Ds. P.C. Hoek, "De soevereinintieit van God".mp3 |  (Video terugkijken)
19-02-2021 Ds. J.M.J. Kieviet "Stervenkunst, lessen tijdens een pandemie".mp3 | (Video terugkijken)
14-01-2021 ds._C.P. de Boer Thema 75 jaar na Auschwitz, waar staan we en hoe gaan we veder?.mp3 | (Video terugkijken)
26-11-2020 Prof. Dr. W. de Vries, Evolutie, wat is het bewijs en wat is in het geding.mp3 | (Video terugkijken)
15 okt. Ds.M.K. de Wilde "Het gezag van de Heilige Schrift".mp3 | (Video terugkijken)

Terugluisteren 2019/2020

05-02-2020 Ds. J. van Rijswijk "Huisbezoek-Hartenbezoek.
26-09-2019 Dr. C.P. de Boer "De Kerk en het kerkelijk leven in de Nieuw Testamentische periode".mp3
17-10-2019 Dr. P.C. Hoek "Hoe spreekt de Bijbel over de hel".mp3
14-11-2019 Ds, R. Kok "De Heere dienen met blijdschap".mp3
9 jan 2020 Prof. Dr. W. van Vlastuin "Geloven in een postmoderne  cultuur?.mp3

Terugluisteren 2018/2019

07-03-2019 Prof. A. Baars "Prediking in de crisis".mp3
07-02-2019 Dhr. G. Slootweg "Dordse synode".mp3
10-01-2019 Steven Middelkoop  De kerk en jongeren, jongeren en de kerk.mp3
22-11-2018 Ds. R. Kok "Bidden en vasten" (Gebed en onthouding).mp3
18-10-2018 Ds. A. Kos  "Uitverkiezing Beter maar niet over hebben".mp3
27-09-2018 Ds. K. ten Klooster "Prediking van de verzoening"

Terugluisteren 2017/2018

8 -03-2018   C.G.V._Dhr. H. van Groningen "Omgaan met verschillen binnen de chistelijke gemeente"
8-02-2018._C.G.V._Ds._A.A.F. v d Weg "de inwonende zonde"
11-01-2018  Ds. P.D.J. Buijs "De onheilig heilige"
23-11-2017 Ds. P.C. den Ouden: "U dan die gelooft is Hij dierbaar"
26-10-2017 Ds. W.A. Zondag Lessen van professor Agur
21-09-2017 Prof. M.J. Kater De prediking van de Hebreenbrief voor vandaag

Terugluisteren 2016/2017

16-03-2017 Ds L.A den Butter Een vreemdeling voor God een vreemdeling voor de wereld
02-02-2017 Ds. J Westerink "Genade brengt mij Thuis"
12-01-2017 Ds. W. Zondag "Hoe brengen we de zondag door met ons gezin"
10-11-16 Evangelist Rasak Avakthi Staphorst "Geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht"
16-10-13 Dr. P.C. Hoek, Sommelsijk "Ben ik in Christus?
16-09-22 Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep "Reformatorische prediking, dus Evangelisch"

Terugluisteren 2015/2016

16-03-17 Ds. D.W. Tuinier Waarde,  Heiligmaking noodzakelijk tot zaligheid
16-02-11 Ds. J. Westerink, “Erfgenamen van God.”     
16-01-14 Ds. D.J. Diepenbroek St. Annaland, “Een lastige steen… de bestreden plaats van Israël onder de volkeren”.  
15-11-12 Ds. R.A.M. Visser Terneuzen,  “Kerkverlating” 
15-10-01 Ds. J.M.J. Kieviet Renswoude, “Kun je zingen van de verkiezing“
15-09-17 Dr. P.C. Hoek Hoevelaken,   Merk op mijn ziel…” Luisteren naar de prediking.

Terugluisteren 2014/2015

15-03-26 Dhr. H. van Groningen, Verkiezing en verantwoordelijkheid   
15-02-12 Ds. J. Westerink,  Prediking en toekomstverwachting
15-01-15 Ds. G.R.  Procee,  Is de kinderdoop wel bijbels?
14-11-20 Dr. S.D. Post, Duivels dichtbij
14-10-09 Ds. K.J. Kaptein, Over wonderen gesproken
14-09-18 Dr. P. de Vries, De actualiteit van het boek Daniel

De cursussen die niet meer in de rij staan vermeld kunnen ten alle tijden worden opgevraagd bij Dhr. J. v.d. Groef,  tel. 0187-482618. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit