• " k ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. " Johannes 15: 5
  • " O, onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U. " 2 Kronieken 20: 12

Meer over Gemeenteleven

Cursus Geestelijke Vorming

Praktische informatie

De bijeenkomsten beginnen om 19.45 tot 21.45 uur.

Worden gehouden in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44 3245 DL Sommelsdijk. Bij de  ingang van Middelharnis/Sommelsdijk.

Het cursusgeld bedraagt € 15.-- voor de gehele cursus, of € 3.50 per avond, inclusief koffie en excerpt van de lezing.

Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij:

Nelleke Bakker, Tel. 0187-486383 (’s avonds).

Van harte welkom!

Namens de Stuurgroep: Ds. C. Gielen

Pr0gamma 2019/2020

Vanaf het seizoen 1978/79 mogen we de lezingen verzorgen voor deze cursus.  Tot opbouw van het geestelijke leven in deze hectische tijden. Graag geven we u dan ook de data en de onderwerpen door opdat u deze kunt noteren en anderen daartoe opwekken: Kom ga met ons, en doe als wij…graag ontmoeten we jongeren en ouderen uit de brede regio van onze eilanden en daarbuiten.

Alle avonden worden D.V. op donderdag gehouden vab 19.45 - 21.45 uur.

26 september Dr. C.P. de Boer “De Kerk en het kerkelijk leven in de NieuwTestamentische periode."
17 oktober Ds. P.C. Hoek "Hoe spreekt de Bijbel over de hel?"
14 november Ds. R. Kok “De Heere dienen met blijdschap"
9 januari Prof. Dr. W. van Vlastuin “Geloven in een postmoderne cultuur?"
6 februari Ds. J. van Rijswijk Nog onbekend
19 maart Prof.Dr. Ir. W. de Vries “Evolutie: waarom aanvaarding ervan ons heil op het spel zet.”

   

De Stuurgroep

Het doel van de cursus is om jong en oud toe te rusten voor dogmatische, pastorale en ethische problemen waarvoor men in de hedendaagse maatschappij komt te staan.

Een cursusavond wordt ingeleid door een spreker uit de reformatorische kring. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De stuurgroep van de cursus is samengesteld uit leden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis/Sommelsdijk en de Chr. Gereformeerde Kerk uit Middelharnis.

Terugluisteren 2019/2020

05-02-2020 Ds. J. van Rijswijk "Huisbezoek-Hartenbezoek.
26-09-2019 Dr. C.P. de Boer "De Kerk en het kerkelijk leven in de Nieuw Testamentische periode".mp3
17-10-2019 Dr. P.C. Hoek "Hoe spreekt de Bijbel over de hel".mp3
14-11-2019 Ds, R. Kok "De Heere dienen met blijdschap".mp3
9 jan 2020 Prof. Dr. W. van Vlastuin "Geloven in een postmoderne  cultuur?.mp3

 

Terugluisteren 2018/2019

07-03-2019 Prof. A. Baars "Prediking in de crisis".mp3
07-02-2019 Dhr. G. Slootweg "Dordse synode".mp3
10-01-2019 Steven Middelkoop  De kerk en jongeren, jongeren en de kerk.mp3
22-11-2018 Ds. R. Kok "Bidden en vasten" (Gebed en onthouding).mp3
18-10-2018 Ds. A. Kos  "Uitverkiezing Beter maar niet over hebben".mp3
27-09-2018 Ds. K. ten Klooster "Prediking van de verzoening"

 

Terugluisteren 2017/2018

8 -03-2018   C.G.V._Dhr. H. van Groningen "Omgaan met verschillen binnen de chistelijke gemeente"
8-02-2018._C.G.V._Ds._A.A.F. v d Weg "de inwonende zonde"
11-01-2018  Ds. P.D.J. Buijs "De onheilig heilige"
23-11-2017 Ds. P.C. den Ouden: "U dan die gelooft is Hij dierbaar"
26-10-2017 Ds. W.A. Zondag Lessen van professor Agur
21-09-2017 Prof. M.J. Kater De prediking van de Hebreenbrief voor vandaag

Terugluisteren 2016/2017

16-03-2017 Ds L.A den Butter Een vreemdeling voor God een vreemdeling voor de wereld
02-02-2017 Ds. J Westerink "Genade brengt mij Thuis"
12-01-2017 Ds. W. Zondag "Hoe brengen we de zondag door met ons gezin"
10-11-16 Evangelist Rasak Avakthi Staphorst "Geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht"
16-10-13 Dr. P.C. Hoek, Sommelsijk "Ben ik in Christus?
16-09-22 Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep "Reformatorische prediking, dus Evangelisch"

Terugluisteren 2015/2016

16-03-17 Ds. D.W. Tuinier Waarde,  Heiligmaking noodzakelijk tot zaligheid
16-02-11 Ds. J. Westerink, “Erfgenamen van God.”     
16-01-14 Ds. D.J. Diepenbroek St. Annaland, “Een lastige steen… de bestreden plaats van Israël onder de volkeren”.  
15-11-12 Ds. R.A.M. Visser Terneuzen,  “Kerkverlating” 
15-10-01 Ds. J.M.J. Kieviet Renswoude, “Kun je zingen van de verkiezing“
15-09-17 Dr. P.C. Hoek Hoevelaken,   Merk op mijn ziel…” Luisteren naar de prediking.

Terugluisteren 2014/2015

15-03-26 Dhr. H. van Groningen, Verkiezing en verantwoordelijkheid   
15-02-12 Ds. J. Westerink,  Prediking en toekomstverwachting
15-01-15 Ds. G.R.  Procee,  Is de kinderdoop wel bijbels?
14-11-20 Dr. S.D. Post, Duivels dichtbij
14-10-09 Ds. K.J. Kaptein, Over wonderen gesproken
14-09-18 Dr. P. de Vries, De actualiteit van het boek Daniel

De cursussen die niet meer in de rij staan vermeld kunnen ten alle tijden worden opgevraagd bij Dhr. J. v.d. Groef,  tel. 0187-482618. 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit