Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Evangelisatie- en zendingscommissie (EZC)

De HHG Middelharnis-Sommelsdijk heeft de roeping om het licht der wereld te zijn. Een stad op een berg kan niet verborgen zijn (Mattheus 5:14). Door middel van lokale activiteiten te organiseren en te ondersteunen zal de evangelisatie- en zendingscommissie (EZC) leiding nemen om aan deze roeping (die voor de gehele gemeente geldt) te voldoen. 

De commissie

De EZC bestaat uit:

 • Corine Schellevis-Looij
 • Corine Struik-Roozemond
 • Daniël Kieviet (voorzitter)
 • Lieneke Struijk-Van der Velde
 • Frans van Seters (afgevaardigde kerkenraad)
 • Patrick Kleinloog (afgevaardigde kerkenraad)

Onze missie

Het verkondigen van het evangelie in de omgeving Middelharnis-Sommelsdijk

Door als EZC activiteiten te organiseren en te ondersteunen, waarin zowel randkerkelijken als buitenkerkelijken in contact worden gebracht met het evangelie, hopen wij een “lichtend licht” en een “zoutend zout” te zijn voor de omgeving Middelharnis-Sommelsdijk, en ook waar mogelijk het evangelie concreet over te dragen.

Het toerusten van de HHG Middelharnis-Sommelsdijk in haar missionaire taak

Verder zullen wij als EZC de taak op ons nemen om de Hersteld Hervormde Gemeente MiddelharnisSommelsdijk toe te rusten in haar missionaire taak om het evangelie uit te dragen naar de randkerkelijke en buitenkerkelijke wereld.

HHG Middelharnis-Sommelsdijk betrekken bij zendingswerk

De EZC richt zich hierbij voornamelijk op het stimuleren van het zendingsbewustzijn en het betrekken van gemeenteleden bij het zendingswerk in en vanuit de HHG Middelharnis-Sommelsdijk.

Verantwoordelijkheden en taken

De verantwoordelijkheden en taken van de EZC bestaan uit:

 • Gebedskalender
 • Spandoek voor de kerk
 • Evangelisatiepakketten
 • Contact met interkerkelijk evangelisatieplatform
 • Paasfolder
 • Kerstfolder
 • Kerstkaarten
 • Straatevangelisatie
 • Welkomstdienst
 • Uitzwermavond
 • Gebedsbijeenkomst
 • Contacten met ZHHK
 • Zendingsavond/-dienst

Doelgroepen en doelstellingen

De EZC onderscheidt hierbij de volgende doelgroepen:

 • Randkerkelijken afkomstig uit de HHG Middelharnis-Sommelsdijk: door persoonlijke aandacht deze groep in contact houden met het evangelie en de HHG Middelharnis-Sommelsdijk.
 • Buitenkerkelijken in de omgeving Middelharnis-Sommelsdijk: bij lokale activiteiten en christelijke feestdagen deze groep in contact brengen met het evangelie.
 • Buitenkerkelijken in de sociale omgeving van de gemeenteleden (buren, vrienden, collega’s, mede studenten, sportgenoten van een vereniging, etc.): door persoonlijk contact met een gemeentelid deze groep in contact brengen met het evangelie.
 • Gemeenteleden van de HHG Middelharnis-Sommelsdijk: door periodiek vragen, voorlichting en ondersteuning te bieden deze groep toerusten om het evangelie uit te dragen aan de unieke sociale omgeving waarin elk gemeentelid zich bevindt.
 • Zendingwerkers/-organisaties: door aandacht voor zendingorganisaties, landelijke kerk(en), zendingwerkers en thuisfrontcommissies.

Beleid en verantwoording

Bekijk hier het Beleidsplan EZC 2023.

Contact

Het contactadres is evangelisatie@hhgmiddelharnis.nl (Frans van Seters)

Materialen (folders, Bijbels, Levensbron) verkrijgbaar bij:
Frans van Seters
Pluvier 61
3245 TD Sommelsdijk
06-18298100

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit