Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Praktische informatie

Adres

Het bezoekadres van de Rehobôthkerk is Olympiaweg 44, 3245 DL te Sommelsdijk.
Tel. 0187-486595

Het correspondentieadres is het adres van de scriba van de kerkenraad:
Dhr. M.J. Dekkers 
Joost vd Vondellaan 129
3241 DR Middelharnis
Tel. 0187-701049
Email: scriba@hhgmiddelharnis.nl

De kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag zijn gewoonlijk om 09:30 uur en 17:00 uur. Soms wordt hiervan afgeweken. Voor de exacte tijden: klik hier.

Bijbelvertaling

Tijdens onze erediensten wordt er gelezen uit de Statenvertaling. De Psalmen zingen wij uit de zogenaamde Oude Berijming (1773).

Collecten

Per dienst vinden er 3 collecten plaats.Deze collecten vinden plaats tijdens de dienst, voor de psalm die gezongen wordt voorafgaande aan de preek. De doeleinden worden per dienst bekend gemaakt. De allereerste collecte is bestemd voor de diaconie.
Daarnaast hangen er bij de uitgang van de kerkzaal schalen waarin wij collecteren voor de Zending.

Bij de collecten kan eventueel gebruik gemaakt worden van collectebonnen. Voor meer informatie over de collectebonnen, klik hier.

Ringleiding

Voor slechthorenden is een ringleiding geplaatst in de kerkzaal. Als u over een hoortoestel beschikt met een luisterspoel kunt u hiervan gebruik maken. 

Invalidentoilet

Er is een invalidentoilet in de kerk aanwezig. Als u het kerkgebouw binnen komt is het invalidentoilet aan uw rechterhand.

Kerktelefoon

Wie de dienst niet kan bijwonen, kan gebruik maken van de “kerktelefoon”. De uitzendingen vinden plaats via een radiofrequentie en zijn vrij te beluisteren via een scanner. Voor gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen is er een ontvanger beschikbaar waarmee de dienst is te volgen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact op nemen met  Dhr. J. v d Groef tel: 0187 482618. Onze gemeente zend de kerkdiensten uit op de volgende frequentie: 148.7375. U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via deze site.

Crèche / kinderoppas

Elke morgendienst is er een crèche voor de kleine kinderen. Voor meer informatie hierover: klik hier.

Zitplaatsen

Ons kerkgebouw heeft standaard 600 zitplaatsen, uit te breiden tot 1000. Met uitzondering van enkele gereserveerde plaatsen zijn de zitplaatsen vrij.

Parkeren

Als kerk beschikken wij over een eigen parkeervoorziening. Daarnaast kunt u 75 meter verderop naast het politiebureau uw auto parkeren in de daar aanwezige parkeervakken. Ook kunt u parkeren op het terein van de Rabobank of bij Tieleman Keukens.

Giften

Mocht u een gift willen doen aan de kerk of diaconie, dan kan dat op de volgende banknummers:
Kerkvoogdij:  NL30 ABNA 060.98.36.013 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormd Gemeente Middelharnis
Diaconie:  NL32 ABNA 041.22.31.360  t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormd Gemeente Middelharnis

Kerkelijk bureau

Voor adreswijzigingen, doorgeven van mailadres en toegang aanvragen voor Scipio: kerkelijkbureau@hhgmiddelharnis.nl

Overige informatie

Mocht u naast bovenstaande informatie specifieke praktische info nodig hebben kunt u contact opnemen met onze koster mevrouw L. Mijs (0187-482764 mailen naar lmijs@hhgmiddelharnis.nl)

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit