• " En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. " Jesaja 22: 12
  • " Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. " 2 Korinthe 2: 17

Meer over Agenda

19:45 Jongvolwassenkring via Microsoft Teams

Thema: blijdschap (vrucht van de Geest)

21 okt2020

De link staat in de Whatsapp groep van de Jvk. Mocht je mee willen luisteren? Mail dan even naar jvk@hhgmiddelharnis.nl

Weet je welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit