• " Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. " Hebree├źn 5: 7
  • " Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. " Johannes 19: 28

Meer over Agenda

Gemeenteavond

op 8 mei a.s. zal er een gemeenteavond zijn.

08 mei2019

Evenals vorig jaar hopen we twee gemeenteavonden te beleggen. De eerste (in het voorjaar) is bedoeld om verslag te doen van de gang van zaken binnen de gemeente zowel in het algemeen als voor wat betreft de financiën. De tweede (in het najaar) heeft een meer bezinnend karakter. Vorig jaar sprak ds. Ten Klooster voor ons over ‘Hervormd-gereformeerd in 2018: waarom en hoe?’ Die avond kunnen er vragen gesteld worden over de lezing, maar het is dan niet de bedoeling dat er andere vragen gesteld worden. Daar is de gemeenteavond in het voorjaar voor bedoeld. En natuurlijk kunt u meer prangende vragen altijd schriftelijk aan de kerkenraad sturen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019