• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging

Bijbelstudie

07 dec2021

Deze morgen hopen we de 5e bijbelstudie te houden. Het onderwerp is "Brief aan Efeze"

We beginnen om 9:30 uur. Als u kinderoppas wenst, dit even doorgeven aan Nelleke de Waard

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit