• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

middagdienst

Dienst

21 aug2022 17:00

Ds. A. Kos

Voorzang: Psalm 122: 3
Psalm 93: 1, 2
Psalm 18VZ
Gebed des Heeren: 1, 7 ,8
Psalm 118: 7, 8
Psalm 93: 3, 4

1 Korinthe 10: 1 – 13
Heid.Cat. Zondag 52 v/a 127

Thema en punten:
Gebed van een christen: bewaring
1  
Verzoeking
2  
Sterke vijand
3  Zwak in onszelf
Verlos ons!

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit