• " Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. " MattheĆ¼s 25: 10
  • " Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3: 6

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

17 jan2021 17:00

Ds. K. den Boer

Voorzang: Psalm 36: 2
Psalm 40:3
Psalm 40:4
Gebed des Heeren:1,2,10
Psalm 92:8
Psalm 84:6

Schriftlezing: Matt. 5: 17-20 en Hebr. 1
Kerntekst: Matt. 5:17 en 18
Thema: Jezus Christus, de Wet en de christen
Punten:
I. Een leven vol van gerechtigheid.
II. Volgt uit het volgen van de Heiland

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit