• " Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Johannes 16: 33
  • " En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; " Lukas 22: 15

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

25 apr2021 17:00

Ds. A. Kos

Voorzang: Psalm 50: 1
Psalm 34: 6, 7
Psalm 66: 2
Psalm 32: 4, 5
Psalm 103: 7
Psalm 148: 4

1 Petrus 2: 11 – 18
Efeze 6: 1 - 4
Heid.Cat. Zondag 39

Thema en punten:
Ontzag voor gezag
1. Echte vrijheid
2. In de Heere
3. Voor de Heere

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit