• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

24 okt2021 17:00

Ds. A. Kos

Voorzang: Psalm 79: 6
Psalm 34: 1, 2
Psalm 119: 19
Psalm 31: 17, 18, 19
Psalm 4: 3, 4
Avondzang: 4, 5 , 6 , 7

Lezen: 1 Korinthe 6: 10 – 20

Heid.Cat. Zondag 41 (4)
Het huwelijk: man en vrouw
1. Cultuur
2. Bijbel
3. Identiteit

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit