• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

12 dec2021 15:30

Ds. A. Kos

Voorzang: Psalm 86: 3
Lofzang van Zacharias: 1
Gebed des Heeren: 3
Psalm 19: 6
Lofzang van Zacharias: 3
Psalm 22: 15, 16

1 Korinthe 6: 12 – 20
Efeze 5: 1 -17
Heid.Cat. Zondag 41
Thema en punten:
Verheerlijkt God in uw lichaam
1. Duisternis of licht
2. Vlucht!
3. Duur gekocht

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit