• " En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. " Jesaja 22: 12
  • " Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. " 2 Korinthe 2: 17

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Dienst

27 jun2021 09:30

Ds. G.T. van Appeldoorn

Voorzang: Psalm 93: 4
Ps. 149: 1
Ps. 119: 53
Ps. 33: 5, 7
Ps. 27: 1
Ps. 104: 12, 17

Genesis 1:1-25 (vers 3)
Thema: God maakt Zich bekend in de schepping van het licht
1. God spreekt
2. En het is licht

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit