• " Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. " Hooglied 2: 3
  • " Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. " Filippenzen 1: 21

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Dienst

08 aug2021 09:30

Onbekend

Voorzang: Psalm 63: 2
Psalm 119: 87 en 88
Psalm 81:15
Psalm 80: 9 en 11
Psalm 90:9
Psalm 95: 3 en 4

Schriftlezing Mattheüs 9 vers 27 t/m 38
Tekst Mattheüs 9: 36 t/m 38
Thema: Medelijden van Christus met de schapen
1. Met ontferming bewogen
2. Wat Jezus zag
3.Het geneesmiddel voor de kwaal

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit