• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Doopdienst

12 dec2021 09:30

Ds. A. Kos

Voorzang: Psalm 141: 3
Psalm 43: 4 (Psalm naar aanleiding van het overlijden van de heer Donkersloot)
Psalm 32: 1
Psalm 105: 5 / 134: 3
Lofzang van Maria: 3
Psalm 125: 1
Psalm 42: 2

Lukas 1: 26 – 38
Tekst: 31 – 38
Thema en punten:
Annunciatie (2)
1. Gods Zoon
2. Geloofsvertrouwen

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit