• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Dienst

19 dec2021 09:00

Ds. A. Kos

Voorzang: Lofzang van Zacharias: 5
Lofzang van Zacharias: 1
Psalm 130: 2
Lofzang van Zacharias: 2
Psalm 23: 2
Psalm 56: 4

Mattheüs 1: 28 – 25
Tekst: vers 22-23

Thema en punten:
De aankondiging aan Jozef
1. Uit de Heilig Geest
2. Immanuël

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit