• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Handelingen 7: 52, 53. 59 en 60

17:00 uur, Dienst

Ds. A. van Wijk

download 12.5MB
28 jun2020
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit